Oscar Jonsson och jag fortsätter vår brevväxling om NATO. Du kan läsa det tredje brevet hos Oscar.