av Tommy Jeppsson

Säkerhetsmiljön i omvärlden, det oaktat vi betraktar vårt närområde eller blickar bortom denna, ger anledning till stor oro för okontrollerbara händelseutvecklingar. I den situationen behöver den säkerhetspolitiska situationen fortlöpande analyseras liksom att det finns ett stort behov av att debattera försvarsfrågorna, de militära, liksom de civila, inför det kommande försvarsbeslutet.

I och med att Johan Wiktorin slutat som bloggredaktör övertar jag minst intill nyår den uppgiften. Till vardags är jag redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och Tidskrift men kommer från och med nu att se till att bloggen lever vidare och ambitionen är en blogg som fortsätter att vara på den fina kvalitativa nivå som är resultatet av Johans utmärkta arbete.

Jag kommer att försöka engagera skribenter som har stor kunskap inom sina respektive kompetensområden för att på så sätt stimulera till tankar och kommentarer/ inlägg från läsekretsen.

Välkomna till en höst med stimulerande försvarsdebatt.

Mer av samma skribent