Håll ut Stig. Vi glömmer dig inte, vi kommer aldrig sluta leta. Den dagen kommer att gry när du väcks av helikopterljudet från den annalkande fritagningsstyrkan. Illustration: Fredrik Norell.

I år har han suttit 50 år i fångenskap. Menige Stig Nilsson har varit krigsfånge i varje upplaga av Soldaten i fält (SoldF) sedan 1972. Han har hållit sig fortsatt ung i fånglägret men har alltid haft samma födelsedag, den 10 juni. På grund av detta skänker vi varje år på hans födelsedag en tanke till Stig och vad han står för.

Vad Stig symboliserar är de många som befinner sig eller har befunnit sig i liknande situationer. Att verka i väpnad strid är bland det mest påfrestande en människa kan utsättas för. Men sanningen är att fångsituationer kan vara ännu värre. Där kommer människor att vara fullständigt utelämnade inför ett ovisst öde, oförmögna att påverka sin situation och tvingas hantera en ovetskap när, om någonsin, de kommer hem igen.

Genom krigshistorien har fångar inte alltid behandlats väl. De har ofta gått en säker död till mötes eller nyttjats som slavarbetskraft. Med tiden växte dock en gentlemannamässighet fram på så sätt att den kämpe som gett upp skulle behandlats humant och återbördas efter krigets slut. Detta regleras i olika skrifter men kanske huvudsakligen genom den tredje Genèvekonventionen som kom till 1929.

Problemet med Genèvekonventionen är att alla inte följer den. Det sista skolboksexemplet där fångar behandlades relativt väl och utväxlades efter vapenstilleståndet är Falklandskriget. Kriget i Ukraina understryker att vissa stater inte bara struntar i krigets lagar utan tvärtom utsätter skadade, tillfångatagna men även civila för utstuderad grymhet i regelrätta krigsbrott.

En ytterligare faktor är att konflikter inte heller alltid sker mellan stater och vår personal måste vara beredda även på att nyttjas som förhandlingskort av en irreguljär gruppering eller bara hållas för att få ut en lösensumma av enstaka individer. I den Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens årsrapport från 2020 beskrivs hur vanliga anställda under tjänsteresa separerats vid tullkontrollen, utsatts för provocerande förhör, anklagats för brott de inte utfört och på andra sätt försökt luras att göra felaktiga uttalanden.

Det är en mörk bild som målas upp. Men med den ökar även områdets vikt. Våra soldater måste vara beredda att hantera ett brett spektrum av fång- och tvångssituationer och chefer på alla nivåer måste vara väl utbildade i krigets lagar samt kunna identifiera och rapportera alla brott mot dem. Men framförallt måste varje soldat och sjöman kunna möta striden med en tilltro att skulle det värsta trots allt hända så kommer vi aldrig att överge dem.

Med det vill vi bara skicka en hälsning till dig Stig, och alla med dig i fånglägret: Vi glömmer dig inte. Vi kommer aldrig att sluta leta. Det må dröja 50 år till, men den dagen kommer att gry när du vaknar till helikopterljudet från den annalkande fritagningsstyrkan.

Författaren är major, doktor i psykologi och ledamot av KKrVA

Mer av samma skribent