25 februari genomförde den luftkrigsvetenskapliga avdelningen en sammankomst via videokonferens där ledamoten Mats Olofsson presenterade sin rapport Små satelliter – en översikt av området samt synpunkter på hur de kan bidra till en ökad svensk försvarsförmåga. Rapporten är framtagen på uppdrag av FMV FMLS TS Ref.

Då avdelningen bedömde att ämnet var av intresse för ledamöter från alla avdelningar var alla ledamöter inbjudna. Totalt deltog 20 ledamöter i sammankomsten och förutom avd III var avdelningarna I, II, V och VI representerade. Vi gör nu en inspelning av presentationen tillgänglig här på hemsidan. Avd III kommer att återkomma med inbjudningar till samtliga ledamöter då vi bedömer att våra sammankomster är av mer allmänt intresse. Ledamöter som är intresserade av rymdfrågor rekommenderas att ansluta sig till KKrVA:s rymdnätverk. Kontakta ledamöterna Mats Helgesson eller Gunnar Karlson.

Se inspelningen här

Göran Pettersson, ordförande avdelningen för luftkrigsvetenskap

Mer av samma skribent