I en intervju med Bloomberg sa den ryske försvarsministern att man planerar för en utgift på 613 Mdr$ de närmaste 10 åren, vilket är en ökning med 46%. Efter Georgienkriget fann ryssarna att de måste få upp den tekniska nivån på sina stridskrafter. Försvarsminster Serdyukov påpekade att det var det minsta man behövde. Tidigare har det förekommit uttalanden om att man behöver nästan det dubbla för att kunna uppgradera hela krigsmakten. En del av pengarna kommer man att använda för att försöka köpa vapen från väst. Köp från USA har inte förekommit sedan Lend-Lease under andra världskriget. Det går att dra flera olika slutsatser av detta beroende på vilket perspektiv man väljer. Vad drar läsarna för slutsatser?

En positiv nyhet från Ryssland är att president Medvedev stoppar exporten av S-300 och andra vapen till Iran tills vidare. Orsaken anger den ryska generalstaschefen Makarov som att Iran är föremål för FN-sanktioner.

I ett uttalande till AFP säger NATO’s generalsekreterare Fogh Rasmussen att NATO och Ryssland är på väg att förbättra sina relationer. I november stundar ett toppmöte mellan de två i Lissabon, då samarbetet skall diskuteras.

Samtidigt har BBC gjort ett utmärkt reportage angående kampen om Arktis. Reportern Richard Galpin har fått tillträde till kärnkraftverk i norra Ryssland som ska kraftförsörja de ryska försöken att utvinna bland annat olja. En del ryska bedömare uppger att det kan röra sig om ofattbara 75 miljarder fat. Vad man tänker använda sina inkomster till blir intressant att följa.

Mer av samma skribent