I måndags demonstrerade drygt 2000 personer i Riga mot att inte det ryssvänliga partiet, Centerlistan, inte får plats i den nya regeringen, enligt ITAR-TASS. Detta sker samtidigt som utrikesministern Sergej Lavrov talade om ökade satsningar på ryssar i diasporan när han inledde världskonferensen för vänpatrioter i Moskva.

En sak som är bra med Modus Operandi är att det skapar mönster som går att känna igen. Det Intenationella rådet för vänpatrioter skapades av dåvarande presidenten Vladimir Putin i början av 2000-talet, och sorterar sedan 2008 under en särskild utrikesmyndighet – Rossotrudnichestvo. Uppgiften är att stärka det ryska språket och finansiera aktiviteter i den ryska diasporan. Sedan starten har den lokala Moskvaorganisationen haft en särställning för att driva frågan och ta emot besök från ryssar i förskingringen.

Det finns således en del likheter med Komintern, eller den tredje Internationalen som existerade fram till 1943. Centralt styrd, stor internationell spridning och propagandistiska inslag för att nämna några fenomen i denna typ av front.

Den ryska diasporan bygger i stor grad på självidentifiering. Den som upplever sig som ryss kan räkna sig som en sådan vänpatriot – sootechetvennik. Det bästa exemplet är ordföranden i det internationella rådet, greve Peter Sheremetev som utsågs till årets vänpatriot nyligen. Greven, vars familj är en betydelsefull aktör i den moderna ryska kulturen, blev rysk medborgare i ett särskilt dekret av president Putin 2002.

Hur allvarligt är detta fenomen? Det är svårt att bedöma. I jämförelse med exempelvis kinesiska och indiska diasporan, så är den ryska mer heterogen och skeptisk till att gå hemlandets ärenden. I de baltiska staterna finns det dock en annan resonansbotten, men å andra sidan är 2000 demonstranterer i en förskingring på cirka 450000 ryssar i Lettland ingen större framgång. Potentialen är dock stor givet det stora antalet, och därmed den stora andelen. Något att hålla ögonen på liksom de lettiska myndigheternas agerande mot motsvarande grupp.

Mer av samma skribent