av Carolina Vendil Pallin

Ingen kommer att lyckas få ett militärt övertag över Ryssland deklarerade Vladimir Putin den 4 december i sitt elfte linjetal till parlamentet. ”Vår armé är modern och krigsduglig. Som man numera säger: väluppfostrad men formidabel.” Denna formulering syftar på de ”artiga män” (vezjlivyje liudi) som intog Krim medan ordet groznyj, här översatt med formidabel, är ett adjektiv som används för att beskriva något som är både hotande, mäktigt och formidabelt. När vi på svenska översätter Ivan Groznyj som Ivan den förskräcklige går således en del av den känsla av storhet och stolthet som det ryska ordet betyder förlorat.

Att ryska folket ska känna sig stolt över och trygg med sin armé är ett otvetydigt budskap i Putins linjetal. Försvar och säkerhet kommer – trots en kärvare ekonomisk situation att få ökad tilldelning. Samtidigt genomförs nedskärningar inom bland annat hälso- och utbildningssektorn. Med andra ord ska det omfattande beväpningsprogrammet genomföras.

Vidare är det tydligt att beväpningsprogrammet kostar mer än planerat. Putins linjetal innehöll en rad åtgärder som syftar till att öka kontrollen över hur statliga medel används – och då inte minst avseende försvarsbeställningarna. Putin påpekar att priset på det som ska levereras av vissa försvarsindustriföretag har ökat både två och tre gånger, i ett fall t.o.m. elva gånger. Att pengar används fel eller stjäls ur försvarsbeställningen, hävdar Putin vara ett dråpslag mot den nationella säkerheten – det ska betraktas som lika allvarligt som finansiering av terrorism.

Vad Putin inte nämner om försvaret är lika avslöjande som det som sägs. Inga signaler kom om en effektivisering av försvarsindustrin (bara om ökad kontroll), inga omprioriteringar görs inom ramen för den statliga budgeten utan satsningarna på försvars- och säkerhetssektorn fortsätter. Han säger inget om personalfrågan, om hur Ryssland ska kunna nå målet att ha en miljon man i sina Väpnade styrkor 2020. Beväpningsplanen ska effektiviseras genom mer kontroll inte genom oberoende granskning och ökad transparens. Varken media, den lagstiftande eller den dömande makten får en roll i detta utan hoppet sätts till ytterligare kontrollorgan.

Hur försvaret behandlas i linjetalet speglar också de övergripande dragen i detsamma – patriotism, fiendebilder och avsaknad av genomgripande ekonomiska och politiska reformer. Ryska folket ska känna stolthet över sin armé, veta att de är trygga från alla fiender som finns runt omkring dem. Strukturella reformer får vänta.

För en analys av talet, se Gudrun Perssons och Carolina Vendils briefing: http://www.foi.se/Documents/RUFS%20Briefing%20No.%2025%20.pdf