Om NATO och dess brist avseende strategiskt koncept debatterar Marko Papic, Real Clear World.

I denna Op-Ed i NYT argumenterar Roger Cohen att Iran verkar vara en papperstiger. I morgon kommer Ahmadinejad till Beirut. Beredskapen har stigit i regionen pga provokationsrisken.

Mer av samma skribent