Michael Klare

Michael Klare

I denna Future of Life Institute-podcast diskuterar Michael Klare, Five College Professor of Peace & World Security Studies, Pentagons syn på klimatförändringarna. Klare beskriver under drygt halvannan timme bland annat varför de är kritiskt viktiga ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv och specifikt hur de påverkar riskerna för statskollapser och stormaktskonflikter samt tänkbara, utlösande mekanismer för dessa.

Lyssna här (Soundcloud)
eller titta här (Youtube)

Inlägget kommer från Pär Malmberg som är rådgivare, överstelöjtnant i Försvarsmaktens reserv samt doktorand i resiliens vid Handelshögskolan i Stockholm.