Foto: Richard Tornhjelm.

Två gånger per år tar jag på mig uniformen och tjänstgör i Hemvärnet tillsammans med en elektriker, en lärare, en lokförare, en barnskötare och en person som jobbar med hjälpmedel. Vi är alla en del av en alldeles för tunn grön linje om det värsta skulle inträffa. Svenskt försvar har inte varit så här eftersatt sedan 30-talet.

I min andra roll är jag förtroendevald, som bland annat ordförande i en nämnd i Falu kommun, som bekymrat följer hur regeringen hanterar försvarspolitiken. Regeringen har hittills inte skjutit till de pengar som behövs för att göra verklighet av det som alla partier var eniga om i försvarsberedningens rapport Värnkraft.

Vi behöver ha en politisk samsyn i försvarsbeslut, så att de blir långsiktiga och gedigna, hållbara och kraftfulla. Men går inte samsyn att nå behöver vi borgerliga partier samt SD för att köra över S och Mp i riksdagen.

Vi är inne i en mycket allvarlig tid där Sverige är den strategiskt svaga länken i ett hett konfliktområde. Sverige är inte med i Nato och har under årtionden försvagat försvaret. Sker en konflikt i Arktis eller Östersjön är svenskt territorium av stort eller rent av avgörande strategiskt intresse. Det gör att en konflikt kan komma att inledas mot Sverige. Det finns alltså en mycket stark anledning att lyssna på von Sydow (S) där han i DN hoppas att oppositionen lyckas övertala S och Mp regeringen om att finansiera och genomföra hela beredningens förslag.

Sverige lade 1997 två procent av BNP, under Fälldins regeringstid handlade det 3 procent. Då fanns det substans bakom orden ”Håll gränsen”.

Försvarsberedningen har förhandlat fram vad som får beskrivas som en bra början till att återställa försvarsförmågan i rapporten Värnkraft. S ville dock inte binda sig vid finansieringen på 1,5 procent av BNP fram till 2025, men C och L drev fram en uppgörelse i budgetförhandlingen i fjol. Sedan har det visat sig att en del poster i budgeten dubbelräknats så att de saknas pengar för genomförandet, finansen smög bort uppräkningen vilket ytterligare undergrävde möjligheten att genomföra förslagen och andra fördyringar har tillkommit.

Behoven är stora, särskilt för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Kostnaderna för att ligga kvar med den organisation av försvaret, som är för otillräcklig, från 2015 är cirka 168 miljarder kronor för att ersätta materiel som faller för åldersgränsen. Det är stora belopp, men vårt strategiska läge (Arktis, Svalbard, Östersjön) är utsatt. Sverige är värt att försvara; befolkningen, friheten och vårt sätt att leva!

Om Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte vill vara med och ta ansvar för svenskt försvar, även ekonomiskt, efter 2025 för att genomföra Värnkraft så hoppas jag att vi borgerliga partier och SD, gör som försvarsberedningen föreslagit i sin rapport och om så krävs: – att regeringen körs över! Här sitter mitt eget parti Centerpartiet i en nyckelposition. Men än är det inte försent för S och Mp att vända och göra det rätta, då ska de självklart tas emot med öppna armar.

Det är tillsammans som Sverige försvaras bäst, det har elektrikern, läraren, barnsköterskan och vi andra förstått genom Hemvärnet. Det vore bra om regeringen förstod det samma.

Författaren innehar en rad kommunala uppdrag och är korpral i 17:e hemvärnsbataljonen.

Mer av samma skribent