Lyssna till fredagsintervjun med ledamoten Lars-Erik Lundin som insiktsfullt reflekterar över och kommenterar några av vår tids stora utmaningar.