Vid avdelningen för luftkrigsvetenskaps möte den 2 december höll ledamoten Carl Bergqvist sitt inträdesanförande med titeln ”Högre, lägre och bredare – Luftdomän med förändrade förutsättningar”.

Carl Bergqvist är överstelöjtnant i Flygvapnet och tjänstgör idag efter drygt 1500 timmars flygtid med Gripen som chef för utvecklingssektionen vid flygstaben. Bergqvist driver sedan 2007 den försvars- och säkerhetspolitiska bloggen Wiseman’s Wisedoms som sedan starten haft över 5 miljoner besökare. Carl har även varit försvarskrönikör i Expressen och har varit en ofta anlitad expert i paneler om försvarsfrågor.

En inspelning av mötet finns här

Göran Pettersson
ordförande avdelningen för luftkrigsvetenskap

Mer av samma skribent