av Göran Frisk

Situationen i Syrien och Irak, sönderfallet i Libyen, diktaturen i Eritrea, sönderfallet i Somalia, inbördeskriget i Mali, oroligheter i Syd-Sudan, nära inbördeskrig i Burundi etc ger anledning till politiska och strategiska funderingar för Akademien. I denna blogg lämnar jag helt Ryssland, Putin, Ukraina m m åt sidan.

De politiska ledarna i Europa och USA är splittrade och delvis handlingsförlamade. Detta gäller naturligtvis också Sverige. Problemen är minst två, helt olika, men de hänger ihop.

IS slår ihjäl oliktänkande av alla slag främst av religiösa skäl. Detta sker i stor skala i Syrien och Irak. IS strävar efter att upprätta ett s k kalifat i Syrien och Irak. I sina områden har IS skapat viss ordning där livet återgått till relativt normala vanor, skola, arbete, handel etc. Kalifatets grundidé är att upprätta ett samhälle grundat på IS tolkning av fundamentalistisk islam.

IS har etablerat celler i de delar av Europa som tar mot flyktingar från Syrien och Irak. Terrorister med kopplingar till IS har genomfört terrordåd i Europa. I flera länder har dessa kunnat stoppas av säkerhetspolisen i respektive land.

De konflikter som pågår har resulterat i omfattande flyktingströmmar från Mellan-Östern och Afrika till Europa. Flyktingvägarna går över Medelhavet till Italien och Grekland och genom Turkiet in i Östra Europa med mål i Tyskland och Sverige. Detta beror bl a på den generösa invandringspolitik som bedrivs i nämnda länder. Detta har i sin tur resulterat i snabb tillväxt av främlingsfientliga partier i hela Europa. Ännu så länge kommer flyktingar genom gränserna trots försök att stänga dessa med stängsel och murar.

I de länder som tagit mot flest flyktingar, Tyskland och Sverige, förekommer oroligheter och våldsdåd i de invandrartäta områdena men också i och omkring flyktingförläggningar. Flyktingarna betalar dyra pengar till smugglare som är helt samvetslösa. Många flyktingar förolyckas och drunkar till sjöss när smuggelfartygen förliser. Många omkommer också i lastbilar som är täckta och där syret tar slut. Tragedierna är många och de europeiska opinionerna vaknar sakta men säkert och begär att de politiska ledarna ska handla. Några lösningar är ännu inte i sikte.

Men visst finns det lösningar. En sådan är att Nato inklusive Sverige ingriper och besegrar IS styrkorna i Syrien och Irak. En nyckelroll har Turkiet som har mer än en miljon flyktingar från Syrien och Irak. Men det är inte nog med att besegra IS.

I ingripandet ingår också att upprätta en flygförbudszon över Syrien vilket innebär att Assad-regimens bombningar av sin befolkning upphör. En sådan kan åstadkommas från  baser i Turkiet och hangarfartyg i Medelhavet. NATO ingripandet måste också göras med förband på marken. Här finns en ljuspunkt. Redan idag finns förband från bl a. USA och EU inklusive Sverige på marken för att utbilda såväl kurdiska Peshmergaförband som irakiska regeringsförband. Verksamheten har varit framgångsrik och IS har lidit förluster i såväl Syrien som Irak. Nato-styrkorna som tillförs måste innehålla specialförband för att fånga IS ledare. Förutom markförband måste flygstridskrafter genomföra anfall mot IS-styrkorna. Erfarenheterna från Libyen och insatsen i det forna Jugoslavien bör tas tillvara. I denna operation bör Sverige bidra med JAS 39 Gripen som har vapen mot markmål.  För att hindra att IS tillförs underhåll bör en sjöblockad inrättas i Medelhavet där all sjötrafik till och från Libanon och Syrien kontrolleras. I sjöblockaden bör också ingå uppgiften att fånga smugglarna och ställa dessa inför rätta. Svenska fartyg bör delta i sjöblockaden eftersom vi har goda kunskaper från sådana operationer i Östra Medelhavet och från piratbekämpning utanför Somalias kust.

När IS besegrats och Assad-regimen kollapsat bör Nato hålla Syrien besatt och så småningom genomföra folkomröstning för att inrätta ett demokratiskt styre. Exempel kan tas från hur demokrati upprättades i Tyskland, Italien och Japan efter VK II. I de europeiska länder där IS inrättat celler bör medlemmarna avväpnas och interneras. De bör återsändas till de länder de ursprungligen kommer ifrån. Om IS besegras bör människor kunna återvända till sina hem och börja bygga upp en normal tillvaro. Flyktingströmmarna till Europa bör minska och därmed rycka undan mattan för främlingsfientliga partier och grupper.

Eftersom såväl Ryssland som Kina motsätter sig att FN ingriper i Syrien är det lämpligt att Nato gör det på mandat från den västliga alliansens och EUs ledare. Vad än de ryska och kinesiska ledarna än säger är Syrien och Irak inga hjärtefrågor för dessa ledare. Den ryska flottbasen i Syrien kan ryssarna mycket väl behålla under den tid IS besegras och demokratin återupprättas. Efter att en demokratisk regering tillträtt är det deras sak att komma överens med ryssarna rörande flottbasens framtid.

Ett fredlig utveckling i Mellan-Östern kanske kan innebära en renässans för den arabiska våren. Fundamentalistiska krafter hålls tillbaka och frihet och demokrati kan utvecklas.

 
Författaren är kommendör och ledamot av KKrVA.

Mer av samma skribent