KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 3-2021 har kommit ut och bör ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan.
Prenumerera och få tillgång till hela innehållet »

Innehåll

Handlingar

 • United States Military Space Organization. Inaugural speech in the RSAWS, Department III, on 16 September 2020 by Bruce Acker
 • Centraleuropeiska säkerhetsprioriteringar. Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 17 februari 2021 av Dag Hartelius
 • Säker eller billig. Elektronisk kommunikation för Sveriges säkerhet. Inträdesanförande i KKrVA avd IV den 22 oktober 2020 av Lars Burström

Analys & perspektiv

 • Militärmusik har satt spår i musiklivet av Ann-Marie Nilsson
 • Den bekväma självstyrelsen. En fallstudie av beslutet att stänga gymnasieskolor under covid-19-pandemin av Ingebrikt Sjövik och Henrik Tham
 • Detecting and countering radicalisation online. A review of recent literature by Michael Winberg
 • Påverkansoperationer och psykologiskt försvar. Principiella och praktiska svårigheter i en demokrati av Björn Körlof
 • Let us Fight the Future and Not Rebuild the Past by J R
 • Vägen tillbaka till förra seklets första decennium av Ola Palmquist
 • Uppdragstaktikens förutsättningar. Samhället och den militära kulturens betydelse av Christian Wester
 • Uppdragstaktiken i en högteknologisk omvärld av Peter Lindberg
 • Planeringsmetoden och ledningsmetoden SPL – en operativ svaghet? av Peter Lindberg

Litteratur

 • Krig eller fred i initierad belysning av Bo G Hall länk
 • Till demokratins försvar av Kjell Engelbrekt länk
 • En president minns av Tommy Jeppsson länk
 • Rangregementets historia från senare tid av Tommy Jeppsson länk
 • Svensk underrättelsetjänst i kallt krig och pyrande inbördeskrig av Wilhelm Agrell länk
 • Efter Yom Kippur – klämda mellan två läger. Agrell som vittne till kampen om stilleståndsgränserna av Olof Santesson länk
 • Med Nordsjön, Skagerack och Kattegatt i centrum av Olof Santesson länk
 • Om Rymdarenan av Mats Helgesson länk

Litteraturöversikt

Bihäften

 • Körlof – KKrVA remissvar på utredningen ”Struktur för ökad motståndskraft”. SOU 2021:25 länk