KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 3-2019 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan.

Handlingar

 • Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2019
 • (länk)

Tidskrift

 • Tre perspektiv på strid av Patrik Hulterström och Jerker Widén (länk)

  Artiklar som publiceras under Tidskrift har granskats enligt Peer review-förfarandet och publiceras i samarbete mellan Kungl Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan.

Analys & perspektiv

 • Det glesa slagfältet och försvaret av Sverige av Robert Dalsjö
 • Värnpliktens återkomst, tillbaka till framtiden? av Jonny Lindfors
 • Kunskap är militärmakt av Ulrik Franke
 • Är Clausewitz’ tankar giltiga i vår tid? av Nils Bildt
 • Vår minskade andel av global krigsmateriel­exporten av Michael Karlsson och Nujin Tasci
 • En fransk generals erfarenheter av Lars Wedin
 • The Shield of Aeneas av Ulf Devad
 • Kärnvapen i en alltmer multipolär värld. Forskningsöversikt och jämförande analys av amerikanska, brittiska, franska och ryska doktriner av Kjell Engelbrekt
 • Sverige och omvärlden av Sven Hirdman
 • Freedman and Putin’s Motives for Ukraine by Tomas Ries
 • Strategy, State-centrism and Pessimism – the Case of Russia, 2019 by Ilmari Käihkö
 • CPA Responsibility in The Rise of the Islamic State by Isabelle Dahl Acker
 • Från ett kallt krig till ett annat av Tomas Bertelman

Litteratur

 • Läsvärt om Ryssland av Carolina Vendil Pallin (länk)
 • Mellan UD och stormakten av Olof Santesson (länk)
 • Karl Johan som räddaren i nöden av Olof Santesson (länk)
 • Återuppliva begreppet ”militär nödvändighet”. En plaidoyer inom ramen för krigets lagar av Dirk Roland Haupt (länk)
 • Fransk motståndsrörelse i ny belysning av Bo G Hall (länk)
 • När UD skulle leva med i befrielsekampen av Olof Santesson (länk)

Litteraturöversikt

(länk)

Prenumerera och få tillgång till hela innehållet »