KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2021 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet »

Innehåll

Handlingar

 • Nya ledamöter i akademien 2021 länk
 • Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2021 länk
 • The Leadership of Charles A. Horner. The Man, the Fighter Pilot, and the Commander. Inaugural Speech in the RSAWS, Department III, on 15 October 2020
  by John Andreas Olsen
 • Krav på ett kognitivt offensivt förhållningssätt. Rysk A2AD-förmåga. En hård realitet? Inträdesanförande i KKrVA avd I den 22 oktober 2020
  av Fredrik Stålberg

Tidskrift

 • Förändring och kontinuitet i rysk vilseledning. En jämförande studie av Afghanistan 1979 och Krim 2014 av Carl Plöen och Markus Balázs Göransson [Peer Reviewed] länk

Analys & perspektiv

 • Putin’s Russia as Strategic Competitor by Meelis Kiili länk »
 • Militära erfarenheter från Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 av Peter Öberg
 • Great Power Maritime Competition and Ramifications for Small States by Peter Thomsson
 • Utbildar vi speciella officerare eller sjötaktiker? Officersprogrammet efter snart elva år av Per Edling och Jon Wikingsson
 • Hur höja kvaliteten i utbildningen på FHS? av Fredric Westerdahl
 • Förtjänst, belöning och försvarsmakt Några perspektiv vid översynen av statens belöningssystem av Henrik Sjövall
 • The Military chaplain by Christian Braw
 • Franska armén 1940 av Lars Wedin
 • Varför blev Mannerheim inte dömd som främsta krigsansvarig 1946? av Vladimir N Baryshnikov
 • Den svenska järnmalmen och Tyskland 1940 av Thomas Roth

Litteratur

 • Lärdomar från krig av Tommy Jeppsson länk
 • Politisk högerextremism i Finland av Björn Körlof länk
 • Kunskapsuppbyggande om Gustav III:s krigsmakt av Tommy Jeppsson länk

Litteraturöversikt

Bihäften

 • Organiserad brottslighet och terrorism. Allvarlig utmaning mot europeisk säkerhet av Lars Nylén
 • Mellanöstern (och Nordafrika) i väntan på Biden. Lugnet före stormen? av Michael Sahlin