KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 1-2021 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet »

Innehåll

Handlingar

 • Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2021 länk
 • USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa, Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 7 oktober 2020 av Anna Wieslander

Tidskrift

 • En mänsklig rättighet att känna sig säker? En moralfilosofisk studie om vapenexport och rätten till säkerhet av Jonathan Demner [Peer Reviewed] länk

Analys & perspektiv

 • Putin, Navalnyj och kampen om makten i en stat som inte har politik av Kristian Gerner
 • Vladimir Putin: Illusionens Mästare. Rysk strategisk överraskning genom vilseledning av Daniel Johansson
 • Nytt ”kallt krig” på andra sidan jorden. Vill Europa vara med? av Ingolf Kiesow
 • Prioriteringar och perspektiv vid försvarsplanering. Några reflektioner från en marin utgångspunkt av Thomas Hörberg
 • Uppdragstaktik – en svensk papperstiger? av Ola Palmquist
 • Klassiska krigföringsprinciper och specialoperationer av Jacob von Quanten
 • Vad kan det nya civila försvaret lära av det gamla? av Petter Wulff med svar till Petter Wulff av Bo Richard Lundgren
 • Gråzonens dilemma. En svensk balansgång under andra världskriget av Maria Gussarsson och Kristina Kihlström
 • Schlieffenplanen – några ytterligare reflexioner av Magnus Haglund

Litteratur

 • Med sikte på en Grand strategy av Olof Santesson länk
 • Amerikansk kanonbåtsdiplomati under lupp av Mats Bergquist länk
 • Svenska ögon på det finska inbördeskriget av Björn Körlof länk

Litteraturöversikt

länk