Juli månads krönika av Lars Wedin fokuserar på Sveriges säkerhet och, mera direkt uttryckt, ett egenförvållat svaghetstillstånd som reser många frågor som är ytterligt angelägna att lyfta fram.

Läs mer →

Mer av samma skribent