Av Johan Tunberger, Avd VI

I torsdagens morgon-TV berättade försvarsminister Karin Enström att regeringen beslutat beställa 60 Jas 39E, populärt kallad Super-JAS. Hon bäddade då försiktigt för att gå vidare med projektet även om Schweiz backar ur –

Man kan förstå att ministern känner behov av att demonstrera handlingskraft efter konferensen i Sälen. Denna genomfördes i skuggan av diskussionen om ”enveckas-försvaret, med vilket en pressad försvarsminister förklarat sig nöjd.

Mot bakgrund av diskussionen var det många som uppfattade Enströms tal i Sälen som ett sannskyldigt ”Goddag Yxskaft”.
Huruvida JAS-beställningen kan förta det intrycket får vara osagt. I alla händelser lägger sig regeringen beträffande antalet plan i nederkanten av de 60 till 80 som de militära myndigheterna bedömt behövas. Hon sade givetvis inget om deras bedömning att ett så lågt antal plan ställer krav på förstärkning av luftvärnssystemen m m.

Apropå sådana beslöt regeringen nyligen att Sverige som första land (!) skall beställa det tyska korträckviddiga luftvärnsrobotsystemet IRIS T. Det är dock luftvärnssystem med lång räckvidd som i första hand behövs bl a för att försvara de fåtaliga flygbaserna, Gotland och befolkningscentra.

Enligt tidigare regeringsbeslut finns det möjlighet att Sverige avbeställer JAS 39 E om Schweiz eller annat land inte lägger någon beställning.

I TV var Enströms formuleringar intressanta: ”Vi vill göra detta tillsammans med Schweiz.” Att vilja är inte detsamma som att villkora…

På frågan om det finns någon chans att Sverige går vidare utan en partner, svarade hon: ”Det är för tidigt att spekulera. Det vi nu gjort är att vi skapat oss handlingsfrihet”.

Alltså genom att beställa 60 flygplan i stället för tidigare angivna 40-60, har regeringen tagit höjd för att Schweiz backar från sin tänkta beställning på 20 JAS 39E.

JAS till varje pris, kan man summera.

Mer av samma skribent