Vid avdelningen för luftkrigsvetenskaps möte den 20 april höll ledamoten Carl Bergqvist ett anförande med titeln ”Ett svenskt A2/AD-koncept – en möjlighet genom ökad samordning?”

Carl Bergqvist är överstelöjtnant i Flygvapnet och tjänstgör idag efter drygt 1500 timmars flygtid med Gripen som chef för utvecklingssektionen vid flygstaben. Bergqvist driver sedan 2007 den försvars- och säkerhetspolitiska bloggen Wiseman’s Wisedoms som sedan starten haft över 5 miljoner besökare. Carl har även varit försvarskrönikör i Expressen och har varit en ofta anlitad expert i paneler om försvarsfrågor.

I mötet deltog förutom ledamöter från avd III, ledamöter från samtliga övriga avdelningar bland andra andre styresmannen och tidigare styresmannen Peter Nordbeck. I anförandet argumenterade Bergqvist för hur våra kvalificerade system i form av Rb 103 (Patriot), Gripen beväpnad med rb 101(Meteor) respektive rb 15 tillsammans med marinens kommande fartygsbaserade luftvärnsrobotsystem samt rb 15 såväl från fartyg som i kustrobot konfiguration kan bilda en avreglingszon som hindrar en angripare att genomföra landstignings och luftlandsättningsföretag över Östersjön. Med nya förmågor i form av de senaste versionerna av rb 15 och Global Eye samt den i försvarsbeslutet utpekade  anskaffning av förmåga till långräckviddig markmålsbekämpning (kryssningsrobot)till stridsflygsystemet  ges ytterligare möjligheter att ingripa mot en angripares på djupet.

I  den efterföljande diskussionen framfördes att möjligheterna att avvärja landstigningar och luftlandsättningar innan dessa nått svenskt territorium ofta har tonats ned i spel och övningar för att strider mot en landstigen angripare ska kunna belysas.

Flera inlägg gjordes om att vi inom KKrVA borde lyfta fram det operativa perspektivet och operationskonsten. Här framfördes att avdelningsindelningen i lant-, sjö- respektive luftkrigsvetenskap kan ha  verkat hämmande.

Göran Pettersson, Ordförande avdelningen för luftkrigsvetenskap

Mer material finns på Krigsvetenskapsakademiens YouTube-kanal »

Mer av samma skribent