Fascinerande. Försvarstabschefen i Nederländerna, general Peter van Uhm, lägger ut texten om sitt yrkesval inför en trollbunden publik på TedX Amsterdam. Jag funderar på om något motsvarande kunnat ske här. Om inte, vari består skillnaderna?

Kudos @StormJL

Mer av samma skribent