Mer sommarläsning!

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2019 bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Vi vill särskilt framhålla tre artiklar.

Johans Elgs artikel är öppen för alla att läsa, följ bara länken. Här kan du se hela innehållsförteckningen »

Ledamöter når hela den digitala utgåvan via inloggning till ledamotsregistret. Aktiva prenumeranter får en länk till densamma via epost.

Prenumerera här »