av David Lindén

 
Svenska Röda Korset har sedan 1985 hjälpt människor som utsatts för tortyr och traumatiska upplevelser i krig. I dag beräknas 180 000 människor i Sverige ha upplevt tortyr och siffran stiger i takt med flyktingmottagandet. Att Röda Korset nu öppnar ytterligare ett behandlingscentrum för tortyroffer i Gamlestaden i Göteborg är därför bara att applådera.

Krigstrauma är dock ingenting som enbart drabbar nyanlända och de med rötter i utlandet. I Göteborg var det nyligen premiär för en lokal version av Veterandagen. Evenemanget har funnits sedan 2013 och går ut på att hedra och uppmärksamma alla de svenskar som alltsedan 1950-talet har tjänstgjort i fredsbevarande insatser utomlands. Det blev en fin dag och många veteraner uttryckte sin uppskattning över att det nu också finns ett evenemang på ”Sveriges framsida”. Tidigare hölls firandet enbart i Stockholm.

Tyvärr ignorerade Sverige länge sina veteraner. Förvisso passade det den nationella självbilden att ”vi” genom FN aktivt bidrog till att göra världen säkrare, men när soldaterna sedan kom hem var det inte längre lika passande. Många veteraner hade upplevt hårda strider och bevittnat stort mänskligt lidande, vilket inte passade in i självbilden av Sverige som ett land som ”valt freden”.

Samhället valde därför att slå dövörat till, och det var först 2013 som det, efter påtryckningar, instiftades en dag för att hedra och minnas våra veteraner. Detta trots att många veteraner länge berättat om både posttraumatisk stress och problem i vardagen. Det senare skildrades i den sevärda dokumentären ”Kongoveteranerna” om FN:s fredsbevarande insatser i Kongo. Berättelsen om samhällets svek efter avslutat uppdrag går igen i flera av de intervjuades levnadsöden.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) har idag ungefär 5 000 medlemmar. Förutom att bedriva vanlig föreningsverksamhet försöker de gemensamt hjälpa kamrater som lider på grund av sin utlandstjänst.  Lokalföreningen i Göteborg har idag ett tjugotal medlemmar, och fler lär strömma till med tiden efter avslutade fredsbevarande insatser runt om i världen.

Det är av denna anledning som man ska välkomna Röda Korsets nya traumacentrum i Göteborg.  Samtidigt bör man ha i åtanke att krigstrauman varken är ett nytt inslag i Sverige eller något som aktualiserats av de senaste årens flyktingströmmar. Våra veteraner är en del av Sveriges historia.

 
Författaren  är pressansvarig vid Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
(Publicerad i Göteborgs-Posten 18 juni)