av Magnus Sjöland

För 2500 år sedan bestod det högkulturella Kina av småstater styrda av enväldiga kungar och Konfucius livnärde sig som rådgivare åt furstarna. Auktoritära attityder främjades och så länge fursten regerade rättvist var han sanktionerad. Samtidigt blomstrade demokratin i Grekland, där man för att få ett politiskt inflytande behövde kunna argumentera och vara duktig i retorik.

Är det så att vi fortfarande ännu idag har denna kulturella skillnad mellan Europa och de länder som ligger öster därom? Vad krävs för att en furste skall få behålla makten? Är det samma regler som gäller idag som för 2500 år sedan? När jag följer nyheterna och ser att man eldar upp mat samtidigt som det är stigande matpriser i landet, blir jag fundersam. Vem är rådgivaren idag? Kan det vara den gamle Konfucius?

Här följer ett utdrag ur Samtal med Kung Fu Tzu:

”Mästaren sade: Betingelserna för maktutövning är födans tillräcklighet, vapnens tillräcklighet och folkets förtroende för sin styrelseman.

Tzu-Kung sade: Om det är oundvikligt att ettdera av dessa tre måste undvaras, vilket av dem bör först lämnas därhän?

Mästaren sade: Vapnen

Tzu-Kung: Om det är oundvikligt att ettdera av de övriga två måste undvaras, vilket av dem bör lämnas därhän?

Mästaren sade: Födan får avstås. Från urminnes tider har döden varit människans lott; men om folket saknar förtroende för de styrande kan staten icke bestå.”

 
Författaren är VD och ledamot av KKrVA

Mer av samma skribent