Kungl Krigsvetenskapsakademien har den 18 maj 2022 utsett riksdagens förre talman, ledamoten Björn von Sydow till styresman för perioden 2022–2024. För samma period utsågs generallöjtnanten och ledamoten Dennis Gyllensporre till andre styresman.

Fv. talmannen Björn von Sydow är ledamot i Akademien sedan 2009 och har varit Akademiens andre styresman sedan 2020. Björn von Sydow är fil. dr. och docent i statsvetenskap och tidigare prefekt för Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Han har bland annat varit riksdagsledamot 1995–2018, handelsminister 1996, försvarsminister 1997–2002 samt riksdagens talman 2002–2006. Sedan 2019 är von Sydow ordförande i styrelsen för Totalförsvarets forskningsinstitut.

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre är ledamot i Akademien sedan 2011. Dennis Gyllensporre är civilingenjör, fil. dr. och docent vid Försvarshögskolan. Han har senast varit chef för FN:s militära styrkor i Mali under tre år samt har bland annat varit chef för Högkvarteret och chef för Specialförbanden m m 2014–2018. Vidare har han tjänstgjort i fredsbevarande insatser i Bosnien, Sudan och Afghanistan samt varit sakkunnig vid Försvarsdepartementet och militär expert i Försvarsberedningen. Intressant att notera är, att Gyllensporre sedan 2017 är invald i Hall of Fame vid US Army Command and Staff College. Han blev i år, 2022, utnämnd till Årets Förändringsledare.

Avgående styresmannen, general Sverker Göranson säger att ”det har varit fyra mycket intensiva och intressanta år, som dominerats av Akademiens omfattande studie- och forskningsprojekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv, ”SES”. Projektets resultat har visat sig ge en god bakgrund och förklaring till vad som nu sker i Ukraina”. Sverker Göranson kvarstår som ordförande i styrgruppen för SES tills projektet avslutas under tidig höst. ”Jag vill också önska de nya styresmännen all framgång i sina viktiga roller under de kommande åren”, avslutar Sverker Göranson.