Under Folk och Försvars konferens i Sälen var det lite diskussion kring rekryteringen. Läget ser bekymmersamt ut. När det gäller kontraktssoldaterna så fungerar de kvantitativa målen, men det är ett stort frågetecken för kontraktslängden. För de tidvis anställda har rekryteringen startat tungt, men i Sälen fanns en optimism att större fokus från Försvarsmakten ska råda bot på detta.

Den allvarligaste nyheten kom dock igår, när officersutbildningen visar upp sina lägsta ansökningssiffror någonsin (?). Inte ens 300 sökande till 100 platser, vilket kan jämföras med 1600 ansökningar så sent som 2010. Mitt regemente hade fler ansökningar (över 300) till våra tio platser när jag började som officer.

Tyvärr missförstod Försvarsmaktes Generaldirektör, Peter Sandwall, den efterföljande frågan i debatten om risken för problem i officersförsörjningen och svarade med resonemang kring GSS istället. Det är lätt hänt, men synd att vi inte fick höra hur Försvarsmaktsledningen tänker hantera frågan. Kampanjer i all ära, men jag tror vi måste påverka djupare än så. Helt klart är att vi tappat en möjlighet att exponera den enskilde för det militära systemets förtjänster, när vi lade värnpliktssystemet vilande. Många är de officerare idag som valde den vägen efter att ha omprövat sina fördomar. En officerskår är grunden i en krigsmakt och lågt intresse innebär sämre urval som i sin tur ger sjunkande kvalitet bland dessa som ska leda och utbilda trupperna.

Försvarsminister Karin Enström tog på sin pressträff upp bristen på högre chefer inom FM som är kvinnor. För det har hon fått utstå en del kritik för att så säga missa betydligt större problem som underfinansiering och försvarsförmåga. I ett långsiktigt perspektiv är statsrådet helt rätt ute, och hon följer sin prioritering att personalen är den viktigaste resursen. När vi har problem i personalförsörjningen, så måste vi på ett bättre sätt nå den delen av befolkningen som är kvinnor. Och då är det viktigt med förebilder som kvinnliga amiraler och generaler.

Försvarsministern har dessutom gett FOI i uppdrag att utreda rekryteringen till Försvarsmakten, vilket visar att statsrådet tar frågorna kring personalförsörjning på allvar. Se där, ett litet ljus i tunneln!