Det var en mörk dag för försvars- och säkerhetspolitiken när finansminister Anders Borg igår presenterade regeringens vårproposition. Med en dyster prognos för tillväxten skapas inte mycket utrymme för mer pengar till försvaret. Tillväxten är viktig för resurstilldelningen, eftersom fler blir mätta på en större kaka. En del av pengarna som omfördelats från försvarssektorn efter Warszawapaktens fall har indirekt kommit tillbaka, eftersom dessa reurser istället till del investerats i verksamheter som driver tillväxten och därmed skapat mer resurser i form av pengar att fördela.

Prognosen blev än mörkare när oppositionen några timmar senare presenterade sin kritik av regeringens budgetjusteringar. Socialdemokraterna håller hårdare än regeringen fast i överskottsmålet, vilket därför får sägas vara ett uttryck för en stramare ekonomisk politik sett till helheten. Den som följer den allmänpolitiska debatten inser att det står många områden på kö för att ta del av eventuella nya satsningar i höstbudgeten – jobb, skola och omsorg för att nämna några mer troliga föremål för investeringar.

Nu är ju budgeten ett kortsiktigt styrinstrument, så det utesluter ju inte att statsmakterna kommer till en annan slutsats när det gäller den mer avlägsna framtiden. Å andra sidan hörde jag ingen politisk företrädare beklaga sig för att det inte finns mer pengar till just försvaret i en tid när det skälver lite i marken långt bort. I månadsskiftet maj/juni kommer Försvarsberedningens omvärldsanalys. Då får vi veta vilken räls våra parlamentariker och deras experter lagt örat emot.

I avvaktan på det vill jag berätta att jag har tagit ett nytt grepp inför valet 2014 sedan jag konstaterat att alla åtta riksdagspartierna håller kongress/stämma/landsmöte osv det närmaste året. Jag kommer därför intervjua partiernas försvarspolitiska talespersoner i anslutning till respektive möte. Alla utom vänsterpartiet har dessa i år. Först ut är socialdemokraterna som hade kongress förrförra helgen. På torsdag slutför jag en intervju med Försvarsutskottets ordförande, Peter Hultqvist. Denna kommer att publiceras så fort jag skrivit ut bandet, antagligen till helgen. Jag hoppas att de andra parierna följer efter. Nästa kongress är miljöpartiets om en dryg månad.

Mer av samma skribent