I det fortsatta sökandet efter nya former för att bli klokare, så har vi, Oscar och Johan, kommit överens om att pröva ett publikt och digitalt brevskrivande som ett sätt att samtala om svåra försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Denna form ger möjligheten gå på djupet och interagera. Det är få, svåra frågor som kan lösas med enbart ett replikskifte.

Oscar Jonsson är doktorand vid King’s College i London, där han forskar i rysk militärteori och krigföring.
Johan Wiktorin är ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademin och redaktör för Försvar & Säkerhet.

Ämnet för vår första brevväxling är NATO. Ingen av oss är 100 % övertygade för endera linjen. Oscar lutar mot att ett medlemskap skulle gagna Sverige och våra intressen, medan Johan är tveksam.

Vi har för avsikt att skriva tre brev vardera med ett par/några dagars mellanrum. Dessa digitala brev publiceras på den andra bloggen med länk från avsändarbloggen också. Först ut är Johan, som på söndag skriver till Oscar på dennes sida.

Vi hoppas att vi själva kan bli klokare, och att läsarna deltar i diskussionen kring ett ämne som betyder mycket för Sveriges fortsatta välstånd.

Bästa hälsningar,

Oscar och Johan

Mer av samma skribent