Det är med förundran jag följde västvärldens uttåg ur Afghanistan. Hur kunde man så fundamentalt missa stämningarna i landet trots världen mest tekniktunga inhämtningsorganisation. Inte minst på dessa sidor har man kunnat läsa hur modern teknik kan förbättra underrättelseinhämtningen och analysen. Inte minst AI skall höja analyskvaliteten.

Egentligen är jag inte så förundrad. Vid sekelskiftet arbetade jag för OSSE i Sarajevo och var kallad till Natohögkvarteret för att ge dem vår bedömning av läget i Bosnien-Herzegovina. Jag fick också lyssna på Natos egen underrättelsebedömning i form av en tekniskt sett perfekt PowerPoint presentation. Jag konstaterade – i det beskrivna landet jobbar inte jag.

Med hjälp av rapporter och annan information hade man skapat en positiv lägesbild som jag inte kände igen från det samhälle jag då levde och verkade i. Efter min presentation var stämningen ganska dyster – två helt olika bedömningar av samma plats under samma tid.

Kan det vara så att vi förleds att acceptera snyggt förpackad information på grund av förpackningen precis som när vi går i presentbutiken och fastnar för den eleganta lyxförpackningen och bryr oss mindre om kvaliteten på innehållet?

Vi behöver även i framtiden spejare på marken som lägger örat mot marken och lyssnar och tar ett glas tillsammans med fotfolket och lokalbefolkningen. Och dessa spejare måste ha en kanal till ledningen.

Under min tid på Balkan beordrade jag vid ett tillfälle bataljonen att skjuta skarpt direkt om de blev beskjutna – utan varningsskott. Min stabsläkare (psykiater) hade förklarat vikten av att inte bara lyssna på ord utan också läsa motpartens kroppsspråk. Jag tyckte mig se att min motpart blev rädd för mitt hot och därför vågade jag framhärda – vi behövde inte skjuta eftersom vår motpart tog sitt förnuft till fånga och inte sköt mer – då. Hur programmerar man AI-datorn för att se och känna rädsla och osäkerhet hos enskilda personer?

Jag är övertygad om att det fanns kunskap om det skakiga läget även i det allierade högkvarteret och framförallt i underställda förband men det finns alltid personer som blockerar obekväma fakta.

Att vi skall ha modern teknik är självklart men den skall då inte med automatik fasa ut fungerande och väl beprövade metoder.

Det finns uppgifter i media bland annat i den ansedda Janes Defence att det amerikanska ledningssystemet hade allvarliga luckor. Det är ju allvarligt att upptäcka dem först i ”skarpt läge”.

Ett annat scenario kan ju vara att man i Washington visste precis hur läget var men ville, främst av inrikespolitiska, skäl bli av med Afghanistanproblemet medan man fortfarande kunde skylla på Trump.

Författaren är överste 1 gr och ledamot av KKrVA.
Bildkälla: Wikimedia Commons.