Kommentatorsfälten till Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg har stängts på grund av ändrade arbetsuppgifter för redaktören.