Idag har jag svarat på Oscar Jonssons brev om Sveriges försvarsidé. En mycket angelägen diskussion som Oscar tog initiativet till. Vi hoppas att läsarna engagerar sig med tips, tankar, förslag för att frågan vidare. Vi är i stort behov av en försvarsidé som bär, och är begriplig.

I mitt svar försöker jag komma in i ämnet via tillståndet fred och försöker diskutera försvarets funktion som jag finner vara fredsskapande. Från detta går jag sedan vidare och funderar kring målsättningar och lanserar några förslag. Detta är vitalt för att kunna hushålla med våra resurser och skicka rätt signaler till omgivningen och svenska folket – signaler om trovärdighet och stabilitet. Den nuvarande ordningen med ”otydlighetens bekvämlighet” måste upphöra.

Här kan du läsa det andra brevet om Sveriges försvarsidé på Oscars blogg – Säkerhetspolitiska Reflektioner.

Mer av samma skribent