KKrVA avdelning för luftkrigsvetenskap har inlett ett samarbete med norska Luftmilitärt Samfund (LMS). Vi planerar  att hålla ett gemensamt seminarium i Oslo i april med det övergripande temat  “Norden i Nato” med särskilt fokus på luftstridskrafterna. Som ett preludium till både samarbetet och seminariet har LMS just publicerat en utgåva av sin tidskrift Luftled med  temat Nordiskt försvar. Bland artikelförfattarna återfinns fyra ledamöter från KKrVA. Sverre Diesen från avd I, Svein Efjestad från avd VI samt som sig bör i en tidskrift om luftkrig två från avd III nämligen Anders Persson och Carl Bergqvist.

Tidskriften finns tillgänglig på nätet här.

Författaren är överstelöjtnant och tidigare riksdagsledamot. Han är ledamot av KKrVA och ordförande i avd III

Mer av samma skribent