I Open access är i förtid inlagt artikeln Fortsatt konventionell tanklöshet eller höjd NIQ – vad behöver vi lära om kärnvapen, författad av kommendör Per Edling och fil dr Mattias Viktorin . Aktualiteten i de budskap som artikeln förmedlar sammanhänger med att  risken för användning av nukleära stridsmedel inte är något försumbart utan tvärtom något som behöver tas på största allvar.

Läs artikeln här »