Sammankomsten 21 april ägde rum online och gav många intressanta infallsvinklar på svensk krishanteringsförmåga men också beredskap för höjd beredskap och krig. Läs mer »