≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Det brutala kriget i Syrien fortsätter. Det torde nu ha skördat mer än 50000 dödsoffer, eftersom regimens förluster inte är inräknade i de tal vi konfronteras med dagligen. Vi kan också anta att antalet skadade är minst det femdubbla och vi har uppgifter om att cirka 500000 har flytt landet. Till detta kommer ytterligare kring 1,5 miljoner internflyktingar.

Sedan det senaste inlägget om C-vapen har en hel del hänt. USA har mycket riktigt fört upp Jabhat al-Nusra som en global terroristorganisation med band till/en filial till Al Qaida i Irak. Detta sker samtidigt som landet samtidigt erkänt den nya Nationella Räddningsfronten som det syriska folkets legitima företrädare. På så sätt har den amerikanska administrationen blivit tydligare om vem som är vad. I USA pågår en diskussion om kriget blivit förvärrat av att landet inte aktivt blandat sig i konflikten eller om en alltför tidig inblandning hade resulterat i ännu fler jihadister.

Det är uppenbart att det pågår diskussioner mellan Ryssland och USA om Syrien, både öppet och bakom stängda dörrar. För första gången har nu Ryssland officiellt via sin vice utrikesminister Michail Bogdanov tagit upp temat att Assad börjar förlora kontroll och att det inte går att utesluta att hans motståndare vinner. I iransk media, kontrollerad av Revolutionsgardet, har det samtidigt förekommit uppgifter om att Ryssland har levererat så kallade Iskander, ett ballistiskt robotsystem med god prestanda, till Syrien som svar på besluten av NATO-länderna USA, Tyskland och Nederländerna att skicka totalt sex luftvärnsbatterier av typen Patriot till Turkiet. Det är inte troligt att Ryssland levererat så kvalificerade system med tanke på den uppenbara risken att någon annan kan ta över dem.

En annan intressant utveckling är det faktum att Syrien utfärdat arresteringsorder mot förre libanesiske premiärministern Saad Hariri och ett par personer för finansiering av terrorism. En begäran om en internationell arresteringsorder har skickats till Interpol, som nu behandlar denna i sin interna byråkrati. Saad Hariri svarade i sin tur med att kalla Bashar al-Assad för ”ett monster”. Detta sker samtidigt som situationen blir allt mer explosiv i norra Libanon kring hamnstaden Tripoli, där miliser lojala med respektive sida i Syrien har utkämpat flera skärmytslingar den senaste veckan.

Mycket uppmärksammat det senaste dygnet har också uppgifterna om att den syriska regimen avfyrat SCUD-robotar blivit. Såväl amerikanska som NATO-källor har anonymt angett detta. Det är än så länge svårt att bekräfta dessa uppgifter. Det syriska utrikesdepartementet förnekar att så är fallet och menar att uppgifterna är konstruerade för att försvaga Syriens ställning i det internationella samfundet.

Lika uppmärksammade har uppgifterna om en massaker på alawiter i Aqrab blivit. Upp emot 125 människor ska blivit mördade enligt dessa uppgifter. En del bedömare menar att detta är den första striden inom den alawitiska grupperingen i landet. En allmän bild tycks vara att det är den regimtrogna milisen Shabiha som skulle gjort sig skyldig till detta. Här är det återigen svårt att veta vad som är sant. På sina håll i Syrien har denna milis blivit förskjuten av regimen på grund av sitt uppträdande, och det finns uppgifter om att dessa band istället gått med på rebellsidan under koncept som vi sett alltför många gånger förr: Det spelar ingen roll vilken sida vi slåss på, bara vi får känna makt.


Vart leder allt detta oss? Närmare ett crescendo antagligen. Frågan är bara i vilken form. Det kan vara värt att minnas president Assads kusin Rami Makhlouf som efter ett par månader in i konflikten hotade att situationen skulle kunna leda till krig i Mellanöstern om regimen blir alltför pressad. Ett citat var:

“If there is no stability here, there’s no way there will be stability in Israel”

De tunga/farliga vapensystemen som regimen förfogar över är kanske det som kan bli den utlösande faktorn. Syrien kan välja att föra över sådana till Hizbollah, vilket innebär ett israeliskt ingripande. Landet kan också välja att anfalla Israel med robotar i en sista desperat manöver som jag berörde i det allra första inlägget om Syrien. Här är det viktigt att komma ihåg att aktörers beslut tas på andra sätt och med andra värderingar än våra. 

En tredje intressant aspekt är ett militärt ingripande från omvärlden. De kan ske överraskande i defensivt syfte som den ryska operationen i Kosovo 1999. Den skulle i denna situation kunna innebära att omgivningen bestämmer sig för att exempelvis säkra de syriska C-stridsmedlen. En sådan operation skulle dessutom kunna ske tillsammans eller i varje fall parallellt med ryska och amerikanska förband. Då skulle det på syrisk mark kunna finnas regimtrogna enheter, jihadister, mindre radikala rebeller, ryska förband jämte västliga förband liksom enheter från exempelvis Qatar, Jordanien och Turkiet samt också Hizbollahgrupper och iranska Qudssoldater.

Jag bedömer fortfarande att vi får se en ytterligare ”libanisering” av konflikten. Snart väntar stora strider kring Aleppo och Damaskus. Om regimen fortfarande då kan driva utvecklingen i någon mån, så är en eskalering av konflikten i riktning Libanon den troligaste händelseutvecklingen. Om det också kompletteras med överföring av tyngre robotsystem till Hizbollah med åtföljande ingripande från Israel, så har vi det farligaste scenariot.


Du vet väl om att du kan följa oss på Twitter @Forsvarsakerhet och på Facebook:Försvar och Säkerhet

Comments on this entry are closed.

 • http://brown-moses.blogspot.fr/2012/12/an-islamist-free-syrian-army-brigade.html

  En terrorist grupp med Al Qaeda i Irak flaggan bredvid FSA flaggan, som sen bränner ned en shiite moske. Snacket om att bara stödja de snälla delarna av FSA och inte de hårdföra men elaka delarna är ju bara larv. I vilken revolution har de snälla segrat efterhand?

  Uppgiften om C vapen var i slutändan ytterst vaga (Panetta sa att det nu var mindre hett), så vad handlade det hela om egentligen? Progaganda?

  Alawite mot alawit terrorn baseras på vittnesmål från FSA, dra era egna slutsatser därom.

 • Får mig att tänka på ett skyttekompanis fordonsmarch med 20-bilar… mot FAP!
  http://www.youtube.com/watch?v=BchL6jJ_YB8
  (vi ropade sällan Takfir iofs)

 • Channel 4 rapporterar om massakern på Allawiter
  https://twitter.com/alextomo

  ”Survivors say rebel captors were from al-Houla and al-Rastan, had long beards, wore ski masks, spoke with unfamiliar accents ”
  ”Survivors interviewed independently in 3 diff places say FSA wanted kidnap of women and children for human shields”

 • En sak jag undrar är varför Ryssland inte intervenerat och stöttat Syrien militärt? Borde inte ryska trupper kunna slå ut rebellsidan på ett par månader? Eller vill man undvika omvärldens fördömmanden och att fastna i ett nytt Tjetjenien? Vad säger den militära expertisen här på bloggen?

 • @Clabbe. Jag bedömer att Ryssland är bränt av Afghanistan och Tjetjenien, något som verifierats av de amerikanska erfarenheterna under 2000-talet. Istället satsar man på att hålla Assad under armarna och låta dennes styrkor göra jobbet. De är bekymrade för motsvarande utveckling i norra Kaukasus, bland annat Dagestan som jag skrivit om här liksom Kabardino-Balkarien.

 • robexa

  Jag tvivlar på att Syrien skulle anfalla Israel. Det har varit lugnt vid gränsen till Israel sedan kriget 1967. Syrien aktar sig noga för att dra in Israel i konflikte. Jag tror inte heller med den kännedom jag har om Hizbollah att de kommer utföra några aktioner mot Israel. Hassan Nasarallah har säkert sträckt upp ett finger i luften och känner hurvindarna blåsre. Vem vill vara på förlorarens sida.Hisbollah som är pragmatiska kommer nu istället att närma sig brödraskapet i Syrien för att inte bli strandsatta.Jag uppskattar bloggen
  mycket men ni har inte alltid full koll på läget. ROBEXA

 • Anonymous

  Robexa,

  Yom Kippur-kriget 1973, inte Sexdagarskriget 1967. Och om man vill vara riktigt noga så skjöt IAF ner ett 80-tal syriska jaktplan 1982 i världens största luftslag sedan WW2.

  Gränsen på Golanhöjderna har varit lugn sedan 1973, men Syrien har krigat mot Israel genom sin och Irans gemensamma proxy, Hizbollah.

  G. Tikotzinsky
  Tel Aviv

 • Populärt med ”proxies” i Lebanon. Israel använde sig av South Lebanese Army 1982-2000.

 • 2012 lider mot sitt slut och det blev inget storkrig i MÖ i år heller, inte heller blev det något inbördeskrig i Libanon.
  ”And poor old Lebanon, needless to say, was about to explode into civil war for the second time in less than 40 years, this time because Syria’s violence was “spilling over” into its neighbour’s territory.
  Wasn’t Lebanon’s sectarian make up the same as Syria’s? Wasn’t the Lebanese Hezbollah an ally of Assad? Weren’t the Sunnis of Lebanon supporting the Syrian rebels? All true. But the Lebanese did not oblige the overpaid “think-tank” bores and journos and “experts” because, assaulted as they were by Syria’s intelligence killers, they were too intelligent and well-educated to return to the midden of 1975-1990.”
  http://www.independent.co.uk/voices/comment/a-word-of-advice-about-the-middle-east–weve-reached-the-tipping-point-with-cliches-8430495.html