≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Av Karlis Neretnieks, generalmajor, tidigare chef för Försvarshögskolan, operationsledare Milo Mitt mm

Sveriges regering och riksdag avgav år 2009 en solidaritetsförklaring där vi åtog oss att militärt stödja våra grannar i händelse av ett militärt angrepp, och att vi förutsatte att vi själva skulle få stöd i det fall vi utsattes för ett sådant. Här analyseras tre scenarier där svenskt militärt stöd till de baltiska staterna skulle kunna vara aktuellt. De fall som undersöks är: ”Fredskris” (liten risk för krig), ”Allvarlig kris” (fred – dock risk för krig) och ”Krig”. (Om länken inte öppnas när du klickar på den, prova att högerklicka och välj ”spara mål som” i menyn som dyker upp, då sparas dokumentet på din egen dator och du kan läsa det lokalt. / Hälsningar webbadmin)

Den grundläggande frågan som analysen försöker besvara är: på vilka sätt skulle vi militärt kunna stödja balterna (och Nato) i händelse av en negativ utveckling i Östersjöområdet? Frågan ställdes ju bland annat till ÖB i SR Eko lördagsintervju för en vecka sedan. Analysen här utgår från de förmågor som en fullt införd IO 14 skulle ge – det bör tas i beaktande när det gäller beskrivningen av Sveriges möjligheter att agera i de olika scenarierna.

Den bifogade länken utgör kapitlet 9 i boken ”Till bröders hjälp”, utgiven av Kungl Krigsvetenskapsakademien där ett antal olika aspekter, politik, opinion, militärt, mm på den svenska ”Solidaritetsförklaringen granskas.

Boken i sin helhet finns tyvärr inte som e-bok, men kan beställas via KKrVa hemsida.

Förhoppningsvis tankeväckande och trevlig läsning (nja, det senare beror på vad man tycker om slutsatserna).

Karlis Neretnieks

Comments on this entry are closed.

 • Säkerligen intressant läsning och högaktuell. Men för mig så verkar länken vara trasig. Jag får endast ”Ledsen, men den länken fungerade inte! ”.

  Love Alm
  lovealm.wordpress.com

 • Jag får endast en stor vit ruta när jag trycker på länken.

 • Något jag skulle vilja veta mer om är Sveriges försvarskapacitet IDAG, hur den kan tänkas se ut om IO14 genomförs (vilket får ses som tveksamt) är visserligen intressant men inte det avgörande om något händer imorgon…

  • Karlis Neretnieks

   Mr Si, håller med dig avseende värdering av idag, hade varit intressant. Speciellt i ljuset av dagens säkerhetspolitiska situation. Dock ett ”rörligt mål”, som ändrar sig hela tiden. Det föreföll därför lämpligt att värdera solidaritetsförklaringen mot den fasta parameter som utgörs av den svenska regeringens idé av hur den organisation (IO 14) skall se ut som skall kunna leverera militär hjälp till våra grannar. Det är nog dock ingen orimlig slutsats att anta att vår förmåga idag är tämligen långt ifrån vad den värderade strukturen klarar (skulle klara).
   Karlis