≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Igår lanserade Försvarsmakten en nyhet som på Twitter paketerades som att reformen går i stort enligt plan.

Det är inte utan att det går att ställa sig frågan: ”Vad nu?”

Läser vi vidare i Försvarsmaktens artikel visar det sig att snart sagt alla övningar av betydelse under hösten reduceras, eller vad sägs om följande:

Marinövningarna Northern Coast och SWENEX minskas i omfattning.
Planerad utveckling av förmågan att uppträda i sammansatta förband förskjuts mot 2014.

En brigadstridsledningsövning ställs in.
Markstridsövningarna Höstlöv och Joint Challenge genomförs förkortade och med färre förband.
Förmågan i brigad förskjuts mot 2014 och 2015.

Flygövningen Arctic Challenge Exercise reduceras.
Mindre flygtidsuttag på JAS 39, helikoptrar, skolflygplan och transportflyg.
Förmågeuppbyggnaden för bland annat basbataljonerna förskjuts mot 2014.

Hemvärnets övningar genomförs med reducerad ambition.
För logistik- och ledningsförband blir det minskad verksamhet till följd av reducerad övningsverksamhet.

Detta sker mot bakgrund av en övningsverksamhet i vårt närområde som är mer omfattande än på två decennier. Då väljer statsmakterna att skicka en säkerhetspolitisk signal, där vi kryper tillbaka i ambitionen jämfört med tidigare utfästelser. Det innebär också att förmågan är långt ifrån tillräcklig med halvfulla förband som inte har övat tillsammans med andra truppslag, än mindre med de andra försvarsgrenarna.

Det finns fler exempel på hur svårt det är att få ihop dessa ständiga försäkringar att allt är väl med Planen. Försvarsmakten har anmält att uppfyllandet av organisationen går långsammare än beräknat med utsagor som 2023 för måluppfyllnad. Materielbehovet utöver det som planerats in i den 10-åriga rullande Materielplanen angavs i våras som 50 Mdr SEK, men bantades till 30 Mdr SEK med hänvisning till att systemet inte skulle klara av att upparbeta alla dessa brister. Likväl fortsätter myndigheten att hävda att allt är väl till och med 2014. Då inställer sig frågan:

Hur kan det enorma underskottet i materiel uppstå på så kort tid, om inga obalanser finns förrän 2015?

Det allvarliga i Försvarsmaktens styling är att det bakbinder våra försvarspolitiker, i synnerhet vår försvarsminister. Hur ska hon kunna argumentera med sina kollegor i regeringen, när det går i stort enligt plan?

Som jämförelse kan vi titta in i det första budgetunderlaget Försvarsmakten lämnade in 2010 efter propositionen om det nya försvaret gick igenom året före. Jag rekommenderar sidorna 20-22 som visar målen för 2011 och inriktningen för 2012-2013. Här första stycket för arméförbanden som exempel:

”Arméförbanden kan leda och genomföra strid i stridsgrupper på brigad-, bataljons- och kompaninivå. Förmågan upprätthålls genom återkommande förbands- och stabsövningar samt funktionsträning. Arméförbanden är tränade och samövade för att kunna uppträda i system av system med alla förband och funktioner ur markstridskrafterna och delar ur luft och sjöstridskrafterna. Förbanden är i första hand utformade för väpnad strid mot en konventionellt uppträdande motståndare men kan även strida mot motståndare som nyttjar irreguljär krigföring.”

Enligt plan går det i stort, sa Bull.

Comments on this entry are closed.

 • tragiskt

 • Mac

  Historiens spår ….
  Före 1937 förde man likvärdigt lättsinniga resonemang i försvarsfrågan.
  JW, dina artiklar är alltid lika läs- och tänkvärda.

 • vpl 97

  Man slår sig för pannan.

 • PangPangSWE

  Vilka är upphovspersoner bakom lögnerna och vad är deras agenda?
  Skrivbordsjägare som siktar på glassiga civila befattningar?

 • Anonym

  LedS

 • Rb15

  Vilken del av HKV är närmast politikerna? LedS…. Eller?

 • åke eckerwall med förhoppning:
  Jag hoppas att inbesparingarna används till att studera hur Djupförsvarstanken kunde skapa ett effektivare och billigare försvar. Svenska folket skulle tycka om det.

 • Sven Hugosson

  Det gäller framför allt för ÖB och ministern att hålla sig inom Borgs pengaramar. Allt annat är totalt ointressant på det politiska planet. ÖB är i praktiken tvingad att agera FÖR politiken MOT försvarsintressena. Regeringen har inget försvarsmedvetande, utrikespolitiken tycks vara helt frikopplad från försvarstänkande, exempelvis ”solidaritetsförklaringen” som inte är värd det papper som den eventuellt är skriven på.
  Vår utrikesminister vet tydligen inte ens hur man hälsar på en hedersvakt ur Livgardet, han bara gick förbi under livligt samtal med BO. Samtidigt tyckte en reporter ur SVT att soldaterna ”hade lustiga mössor med piggar på”. Man betonar väsentligheterna!

 • Benjamin

  Vad är syftet när Försvaret håller på så här? Att bedra sig själv eller andra?

 • Bygdemajoren

  I andra myndigheter avskaffas skönmålningen:

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article17381050.ab

  I Försvarsmakten kallas den som yppar sanningen för svartmålare.

 • Göran Frisk

  Regeringen har spårat ur så även Försvarsmakten. Det enklaste är att i nästa val lägga rösten på Kd. M måste få vila sig särskilt Reinfeldt, Borg och Bildt.