≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Utrikesminister Carl Bildt rev upp debatten i fredags sedan han tillbakavisat uppgifterna om att det ryska bombflyget övat mot svenska mål i påskhelgen. Det finns ingen saklig grund för det påståendet, enligt utrikesministern.

Som väntat blev det liv i luckan under fredagen. Flera försvarspolitiker ifrågasatte Carl Bildts dementi ur olika aspekter. Med så många uppgifter i svang inställer sig frågan: Vem kan man lita på?

I själva sakfrågan ligger nog Carl Bildts version bäst till. Vi har fyra källor i försvarsutskottet som kommenterat uppgifterna. Allan Widman (fp) som är den som varit mest kritisk anger ”sakliga omständigheter”, Peter Rådberg (mp) håller med Carl Bildt och från Peter Hultqvist (s) refereras ingenting om påståendet. Det fanns sannolikt inget som utskottets ordförande sa i sakfrågan, som var värt att ta upp i tidningen som på tvärs mot utrikesministern. Centerns Staffan Danielsson skriver på sin blogg att han tycker att SvD påståenden är ”lite vinklade”.

Vidare finns en anonym källa i SvD som kommenterar att denne inte ser några sakfel i SvD:s rapportering. Vi får förutsätta att källan är citerad eftersom denne bedöms ha en trovärdig insyn i skeendet kring den omtalade flygningen. Å andra sidan har Försvarsmakten genom sin insatschef, generallöjtnant Anders Silwer, i praktiken dementerat uppgifterna tidigare. Samme general har informerat utskottet om flygningen, så det innebär att ledamöterna baserar sina uttalanden bland annat baserat på den informationen.

Vi får nog backa lite till tidsperioden och lägga ut en kronologi över skeendet. Om ni kommer ihåg så var läget på koreanska halvön spänt sedan en tid tillbaka. Både USA och Ryssland flög långdistansuppdrag med strategiskt flyg över koreanska halvön, och torsdagen den 28/3 höjdes temperaturen sedan USA:s styrkor i Sydkorea meddelade att två stycken B-2 flugit ett övningsuppdrag i området. Kort sagt en styrkedemonstration.

Samma dag hade den ryske presidenten, Vladimir Putin, på väg hem från BRIC-mötet i Sydafrika beordrat en beredskapskontroll i det södra militärdistriktet. Assad hade inför mötet skickat ett brev till ledarna i BRIC och bett om hjälp att få slut på kriget. Efter midnatt – närmare 24 h efter Putins order – uppträdde de två bombflygplanen i närheten av Gotska Sandön och återvände samma väg.

I mitten av juli 2012 uppträdde ryskt strategiskt bombflyg i Östersjön, något jag kommenterade här apropå Syrien. Den gången var det en beredskapskontroll för de strategiska kärnvapenstyrkorna. Den 26. och 27. februari i år övade Tu-22M attacker med kryssningsmissiler mot en amerikansk Aegiskryssare och en fast installation i Japan (enl amerikanska uppgifter), så beteendet är på intet sätt nytt.

Det finns ett antal andra, starkare kandidater som mål för en övning med det strategiska bombflyget, som amerikanska hangarsfartygsgrupper i Norska havet och Öresundspassagen. Syftet med sådana attacker skulle vara att förhindra amerikanska förstärkningar av luft- och marinstridskrafter och att isolera Östersjön inför/under operationer i vårt närområde.

Det ligger mer nära till hands att denna typ av mål var föremål för övningen än två stridsledningscentraler i Sverige, även om det inte kan uteslutas. Här bor nog förklaringen till SvD:s publicering och utrikesministerns dementi kan vara sanna samtidigt. Vi vet inte, utan det är en bedömning där det finns ett par faktorer som talar för svenska mål, medan andra, starkare faktorer talar för motsatsen.

Det förtar inte det faktum att det finns ett glapp mellan Regeringens och Försvarsmaktens försäkringar om att vi hade koll, och att inga plan fanns för att markera svensk beredskap. Precis som USA:s försvarsstabschef, general Martin Dempsey, har vittnat om i samband med hearingar om attacken på landets konsulat i Benghazi – är man inte beredd tar det tid att reagera.

Han menade att USA inte hade hunnit ingripa under det 10-12 timmar långa skeendet, trots sin ofantliga militärmakt och med en stor flygbas i Aviano i Italien. Den tidigare försvarsministern Robert Gates betecknade igår det som en ”serieteckningsuppfattning” att det är bara att hoppa i ett plan, och kasta sig in i vad som helst.

Skillnaden är att en småstat har betydligt mindre tolerans för felbeömningar än en supermakt.

………..

En annan intressant vinkel i intervjun med Carl Bildts är passagen med ”ambitiös modernisering” angående de ryska satsningarna på sina militära utgifter. En alltmer förvånad omvärld har det senaste året tagit del av en uppåtpekande rysk militärekonomisk linjal som beskrivs från regeringshåll som en modernisering från låg nivå, medan en motsvarande, horisontell svensk linjal är en kraftig förstärkning av försvarsförmågan.

Men här hade allt utrikesministern lite otur med timingen. Ett par dagar innan intervjun annonserade premiärminister Medvedev att moderniseringsmålet för 2020 är en omsättning av materielen till 75% (tidigare officiella besked 70 %). Han anförde att den egna rustningen bara kan jämföras med andra världskriget och tiden efter kriget.

Försvarsberedningen arbetar just nu i slutskedet av sin omvärldsanalys. Ledamöterna är nyss hemkomna efter en lång studieresa till USA, Kina och Singapore. Det återstår att se om partierna hittar en linje som kan verka samlande eller om de säger sig behöva ytterligare studietid. Det är inte säkert att de två största partierna vill se en valrörelse med försvarsfrågan som en joker.

………..

Min sammanfattnade reflektion kring förändringarna i omvärlden är att vi som vill se ett starkare försvar tenderar att överskatta betydelsen av kortsiktiga skeenden, medan de som spelar ned det ryska förmågelyftet tenderar till att underskatta betydelsen av långsiktiga förändringar.

Vi ser helt enkelt det vi vill se, ett känt fenomen från psykologin. Vi vet också att ständiga varningar undergräver den egna trovärdigheten och att bortviftande av indikationer ökar betydelsen och genomslaget av överraskning.

Ett samhälle som bara vill reagera på Björnen sover eller Vargen kommer är ett utmärkt mål för mer eller mindre sofistikerade informationsoperationer.

Aftonbladet

Comments on this entry are closed.

 • Sven Hugosson

  Det spelar — som sagts ovan — ingen roll vad ryssarna övade emot i Östersjöområdet. Det innebär ett spel i vårt absoluta närområde. Är vi inte med i spelet så är vi inte där.

 • Din insikt visar hur vi inte kan lita på vår hjärna …. vi blir ofta bedragna ofta utan att märka det. Jag vill rekommendera boken: The Believing Brain av Michael Shermer (2011) som sammanfattar neurologisk-psykologisk research som förklarar hur vår hjärna först fattar beslut, och sedan arbetar övertid för att bevisa att det initiala beslutet var korrekt….något som Du tvingas se varje dag i diverse bloginlägg–Åke

 • Claes Sundin

  Ska vi inte skatta oss tursamma när vi har så bra underrättelser som grafiken i SvD antyder i de två fallen? Redan långt inne över Finska Viken vet vi vad som händer: Flygplantyper, antal, höjder, kurser, farter och strax därefter förstår vi också vilken avsikten är?
  Gemensam lägesuppfattning och lägesförståelse är eftersträvansvärt men inte alltid så lätt att nå, inte ens på kontorstid. För det finns ju det som vi
  -vet att vi vet
  -inte vet att vi vet
  -vet att vi inte vet
  -inte vet att vi inte vet.
  Att kungen bär uniform är för mig en påminnelse
  om hur svårt det här med beredskap egentligen är…

 • Mikael Holmström

  En sakupplysning. SvD:s första publicering om den ryska flygövningen på långfredagen skedde den 22 april. Vad Försvarsmakten vet om det ryska agerandet är hemligstämplat. Detta har som framgår lämnat fältet fritt för oklara besked samt diverse spekulationer.
  Faktum är dock att de närmast berörda politikerna, de i Riksdagens försvarsutskott, informerats om händelsen. Det skedde tre dagar efter SvD:s publicering den 25 april av insatschefen Anders Silwer och MUST-chefen. Vad som sades vid sammanträdet är hemligt, men utskottets ordförande Peter Hultqvist, S, sade direkt efteråt, enligt DN:
  ”När det gäller ett flygföretag med bombflyg och jaktflygplan på det här sättet mot Sverige, så tycker jag att det ska finnas en incidentberedskap som går upp och markerar.”
  Hultqvist intygar för mig att han är rätt citerad. Den information som utskottet fick av Försvarsmakten var alltså att det var ett ryskt flygföretag ”mot Sverige”.
  Därmed kanske diskussionen kan återgå till kärnfrågan: att Sveriges incidentberedskap denna natt inte fungerade.
  Mikael Holmström
  Säkerhetspolitisk reporter Svenska Dagbladet

  • När ryskt statsflyg i början av 2000-talet under ett flertal tillfällen kränkte finskt luftrum var Finlands svar att omedelbart publicera alla kränkningar (stund, ställe, styrka, slag). Detta ledde till minskning av kränkningar och (bort)förklaringar om navigationsfel. Bedömning: utrustningen god nog (oförändrad i årtionden), men utbildningsnivån/disciplinen i vissa fall låg, däri orsak till misstag. Inte längre; efter höjning av ambitionsnivå (uttalad 2007, Putin; förverkligad fr.o.m. 2010, VVS) är verksamhet numera avsiktlig markering av politisk vilja/bekräftande av politiskt aviserad styrka.

   Det att målen befinner sig i Sverige eller bortom Sverige är sist och slutligen irrelevant. Antingen övar ryskt flyg mot mål i Sverige eller mot mål bortom Sverige. I bägge är robotar över svenskt luftrum. I det första fallet handlar det om fientlig avsikt mot Sverige — i det andra handlar det om nyttjande av svenskt territorium för angrepp mot tredje part. Båda fallen är lika allvarliga avseende konungarikets (slutkörda) suveränitet.

 • jan-olov holm

  Instämmer helt med Peter Hultqvist S vilja och Mikael Holmströms konstaterande att Sveriges Incidentberedskap fungerade inte långfredags natten.
  Jag hoppas FVI Michael Byden och InsatsC Anders Silwer att flygvapnets Incidentberedskap fungerar inatt om något skulle uppenbara sig på liknande sätt.
  Kan jag och våra svenska medborgare lita på det?
  Eller tänker ni fortsätta med deltidsförsvaret?

  Varför tar ni inte bladet från munnen och artikulerar kraftiga organisatoriska ,personella och finansiella förstärkningar i syfte att skapa ett uthålligt och beväpnat försvar och flygvapen?

  Vad är ni rädda för ?
  Era framtida karriärer?Att inte vara politisk korrekt?
  Vad?
  En sakupplysning är att meddelande och yttrandefriheten gäller även er precis som jag nu använder den.

  Jag efterfrågar från er en aktiv försvarsvilja kommunicerad inom och utom försvarsmakten.

  Kn Jan-Olov Holm hemvärnsbefäl

  Jag köper verkligen inte

 • @Mikael Holmström. Tack för informationen. Menar du då att Carl Bildt, Peter Rådberg och Staffan Danielsson inte talar sanning? De två senare fick ju samma information vid samma tillfälle som Peter Hultqvist. Och utrikesministern har säkert fått mer ingående information av FM.

  Att vi borde varit uppe med jaktflyg när strategiskt bombflyg uppträder i närheten av Sverige bedömer jag att de flesta är överens om. En felbedömning som jag skrivit om tidigare.