≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Välkommna till den nya serien Soldatkvart som kommer att uppträda oregelbundet. Meningen med denna är att vid tillfälle lite lättsamt ”utbilda” den intresserade. Verktyg kommer bland annat vara minnesramsor för att underlätta utantillkunskaper.

Detta innebär att vi har fyra serier löpande:

Strategisk utveckling kring Skandinaviska halvön
Hej Matematik!
Försvarsberedningens öden och äventyr
och nu alltså Soldatkvart

………………………………..

Soldatkvart Strategiska indikatorer Ryssland

Tidigare minnesord (GUBBE) för Strategiska indikatorer för Ryssland, som redovisades bland annat i Sälen, har uppdaterats med hänsyn till händelseutveckling i Ukraina. Det nya minnesordet är GUUBBE. Justering har dessutom gjorts av upprustningsbeslut – som nu är upprustningsprogram.

Georgien
Ukraina
Upprustningsprogram
Brott fördrag CFE
Beredskapsövningar
Ekonomiska hot

Minnesordet GUUBBE kan användas vid diskussioner med din omgivning kring riskbedömningar av Ryssland på medellång och lång sikt för Sverige.

Kom ihåg att lyssna på din medmänniska för att försöka förstå hur denne tänker. Rapportera in nya vinklar som andra kommer med till din chef. Dessa vinklar kan bidra till en utveckling av kunskaper, och i förlängningen också till en justering av minnesramsan. ”Sverige är värt att försvara” är en bra avslutning på alla diskussioner i ämnet.

Nya insikter kan dock upplevas som en chock. Om din diskussionspartner förlorar medvetandet på grund av överväldigande intryck – glöm inte dina kunskaper i sjukvård! Lyft benen så att blodet strömmar tillbaka till huvudet, när denne ligger i plant läge.
Visa hänsyn och vänta flera dagar innan du tar upp ämnet igen.

………………………………

För fördjupningsstudier i generella strategiska riskbedömningar rekommenderas professor Agrell i dagens SvD.

Comments on this entry are closed.

  • Sven Hugosson

    Möjligen har GUUBBE-medvetandet nått ända till de högsta regeringskretsarna, och där orsakat chockartade beteenden hos ecempelvis statsministern, som uttalar sig i bästa Chamberlain-stil om Ukraina. Professor Agrell har kommenterat även detta.