≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Nu har jag skickat mitt tredje och sista brev till Oscar Jonsson i vår brevväxlingsserie om Sveriges försvarsidé. I detta brev som du kan läsa här försöker jag skissera en övergripande utformning av Sveriges försvar för att vi ska kunna hävda våra och indirekt våra partners intressen kring Skandinaviska halvön.

Jag opererar i brevet under antagandet att det inte blir några avgörande förstärkningar av försvarsbudgeten, därtill har försvarspoitikerna för litet genomslag i sina partier generellt. Likaså antar jag att Sverige inte går med i NATO under nästa fem-tioårsperiod.

Vi måste hitta några offensiva nischer som vi uppnår en viss avskräckningseffekt av. Mina bud är undervattensstrid, telekrig, offenisva attackvapen och cyberområdet. Basssytemet för främst luftstridskrafterna måste förstärkas. Jag föreslår också en justering av markstridsfunktionen till fördröjningsstrid som dimensionerande stridssätt.

En justering av personalförsörjningen måste till, om inte politiken vill betala för frivilligförsvaret. Vi bör därför införa en slags frivillig tjänstgöringsplikt som komplement av strategiska som ekonomiska skäl. Danska erfarenheter visar att det dessutom betyder mycket för rekryteringen till yrkesanställda.

Tidigare brev hittar du här:

Första brevet
Andra brevet
Tredje brevet
Fjärde brevet
Femte brevet

Comments on this entry are closed.

 • Nils

  Hej! Först och främst tack för en serie intressanta inlägg från er båda! Dock måste jag fråga dig Johan om det är möjligt att uppnå det du beskriver med en prolongerad ekonomi? Nu har jag inte räknat på detta själv vilket du kanske har gjort och då faller jag till föga men kan man verkligen bibehålla och utveckla alla tre vapengrenar så som du föreslår med medel runt dagens anslag? Dessutom måste jag fråga vilken numerär man kan förvänta sig utifrån ditt förslag? Tack på förhand!

 • DM

  Jag håller helt med.
  Avskräckning måste vara i fokus och där är få saker så effektiva som ubåtsvapnet.
  Sedan inbillar jag mig att man även kommer långt med att kunna blända/mätta motståndarens sensorer med hjälp av relativt billiga drönare (i luft och under ytan).

  Armén är i mitt tycke den del som mest förlegad. Jag tror mer på ett starkt värnpliktsbaserat hemvärn med fokus på fördröjningsstrid och civilförsvar/driftvärn.