≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Under perioden april 2013 till den gångna veckan har jag intervjuat de försvarpolitiska talespersonerna. Dessa intervjuer har bestått av två delar. En del med sex likadana frågor till samtliga partier, och en del med tre-fyra, mer specifika och kritiska frågor till respektive parti.

Som förberedelse till Folk och Försvars konferens i Sälen med start på söndag, så har jag gjort en sammanställning över partiernas svar i den första delen som du hittar här. Jag hoppas att det visar intressanta skillnader och likheter för läsarna.

Länkar till respektive intervju hittar du nedan:

Centern
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Comments on this entry are closed.

 • Gediget.

 • Tobias

  Lysande! KKRVA lyckas med något som inte en enda tidning klarar, orkar eller vill göra! Jag lyfter på hatten!
  Det är anmärkningsvärt att se svaren.
  T ex ”I händelse av en väpnad konflikt i vårt närområde i framtiden, vilket eller vilka områden i Sverige bedömer du skulle då vara mest utsatta?”
  I huvuddelen av svaren återfinns Gotland, Östersjön och Sydöstra Sverige men vart är försvaret lokaliserat numera? Norrland. Så Östersjön försvaras bäst med enkom 5 korvetter utan lv-kapacitet? De viktiga storstäderna i söder och öster försvaras med vadå? Behov av luftvärn någon?
  Nä, vore partierna i makten seriösa skulle Norrlandsfokuseringen flyttas sydost samt införskaffas nya ytstridsfartyg med kraftig lv-kapacitet att inte bara försvara det egna skeppen utan även städer.
  Vi vill göra gemensam sak med Finland med hur kommer det sig att våra val skiljer sig så mycket? De har fn större numerär men även högkvalitativa system.
  De har modernt långräckviddigt banddrivet raketartilleri i sina MLRS, vi har förhoppningsvis i framtiden 24 hjulgående Archer som placerats i Norrland.
  De satsar på spjutspets teknologi i och med sin beställning av JASSM. Vad har vi, gamla RBS-15?

 • Fundering

  @Tobias. Du har rätt, men jag kan inte hålla med. Barentsregionen är av ökande betydelse även militärt trots att politiker som sällan besöker Norrland glömmer det. Vad Sverige behöver är att befästa sin förmåga i Norr och dessutom skydda de delar av landet som du beskriver. Det vore bra för Sverige, och vore bra för Skaraborg.