‚Č° Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Hodder Stjernswärd

Det har i olika sammanhang talats om överdrifter när det gäller orosmoln i vårt närområde. Man har skakat på huvudet och sagt att detta är ett sätt att mana fram oro för att öka försvarsbudgeten.

Men verkligheten √§r den att i √Ėstersj√∂n p√•g√•r verksamhet som borde oroa alla strand√§gare. V√•ren innevarande √•r inneh√∂ll tydliga exempel p√• detta. I april genomf√∂rde den ryska marinen robotprovskjutningar i √Ėstersj√∂n bara n√•gra mil fr√•n Sk√•nes √∂stkust, mellan Bornholm och √Ėland. Civil flygtrafik och sj√∂fart tvingades l√§gga om sina rutter. Det g√§ller uppenbart f√∂r Kreml att visa upp nya vapensystem och kommunicera till omv√§rlden att Ryssland milit√§rt √∂kar sin f√∂rm√•ga.

Det förefaller ibland som om den nya generationen ledare för s k stormakter glömt vilken fasa och ödeläggelse som kärnvapen innebär. Förmodligen skulle följden bli, antingen man talar om taktiska eller strategiska kärnvapen, allmän förödelse och ingen vinst för någon part. Snarare en fara för hela jordens existens.

En fr√•ga som ytterligare hettat upp det politiska klimatet √§r den massutvisning av ryska diplomater som inleddes i Storbritannien p√• grund av f√∂rgiftningen av den ryske dubbelagenten Skripal och hans dotter. F√∂r att citera Sven Hirdman (SvD 5 april 2018) har ‚ÄĚbritterna inte offentliggjort n√•gra entydiga bevis f√∂r vad som skett‚ÄĚ. Sverige gav sig in i detta spel och ‚ÄĚsolidaritetsutvisade‚ÄĚ en rysk diplomat. Huruvida detta var klokt eller ej √•terst√•r att se.

I varje fall saknas inte orosmoln.

 
Författaren är överste 1 gr, ledamot av KKrVA samt tidigare Hovstallmästare.