≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av René Nyberg

 
Den finska och svenska säkerhetspolitiska debatten åtskiljer sig igen markant. Det behöver inte vara oroväckande, men bör noteras speciellt när somliga i Sverige tycks som det kan uttryckas ”jump the Russian guns”.

I Tyskland utdelas årligen en utmärkelse med den underbara beteckningen ”Orden wider den tierischen Ernst”. FNBs biträdande chefredaktör Minna Holopainen kan med fog pretendera till denna hedersbevisning med sin bifogade kommentar.

Minna hänvisar till president Niinistös säkerhetspolitiska seminarium i Gullarand i juni där Ryssland, underrättelseverksamhet och västlig demokrati behandlades i slutna arbetsgrupper och sedan i öppet plenum.

En av slutsateren i Rysslandsgruppen var att Ryssland förblir Finlands olösbara dilemma. som kan varken lösas med att bli medlem i Nato eller med att avstå från medlemskap i Nato. Den kan enbart bemästras. En annan konklusion var att Merkel måste kandidera fjärde gången vid nästa förbundsdagsval hösten 2017. Hon har inget val så länge Putin fortsätter.

”Vad är stort, väcker rädsla, sjunker ner i självömkan och lider av ännu djupare ensamhet? I Nådendal kommer man först att tänka på Mårran i Mumindalen. Men i den vuxna världen, och i den här veckans nyheter, är svaret självklart Ryssland.

Mårran har säkert sin historia. Utan att känna henne är det svårt att förstå varför världen ser så annorlunda ut i hennes ögon. Varför smyger hon ensam omkring i dalen från bok till bok, där mumintroll och andra ganska märkliga varelser med jämna mellanrum åtminstone försöker dela glädje och sorg med varandra?

Mårran lämnar efter sig frusen mark, Ryssland frusna konflikter. Man lyssnar på båda, men rädslan stämplar hur budskapen tolkas. När Ryssland tar ställning till Finlands situation rapporteras det alltid, fastän budskapet är det samma som alltid.” (Minna Holopainen, Hufvudstatsbladet 18.6.2015)

 
Författaren är ambassadör och kallad ledamot av KKrVA.