≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Förra året valdes Johanne Hildebrandt in i avdelning I. Tidigare i år höll hon sitt inträdesanförande i Krigsvetenskapsakademin, där hon redovisade sin undersökning om attityder kring våra soldater. Här kan du ta del av undersökningen via hennes uppdaterade bildspel:

Legoknekt, barnamördare eller hjälte?

Kommentering är avstängd / ej aktuell.