≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Jag kunde inte låta bli.

En lång pina är snart till ända. Politiken har idag lyckats reducera försvarsfrågan till käbbel inför öppen ridå. Trots en ny allvarlig försämring av det säkerhetspolitisk läget i Europa ska vi vänta till 2019 förrän förstärkningen av anslaget krälar över miljardgränsen. Jag vägrar att använda bägge sidors siffror som ju i olika grad innehåller omfördelningar mellan Försvarsmaktens olika anslag. Så mycket var alltså finansministerns ”substansiella uppskalning” av försvarsförmågan värd.

Det finns några bra förslag i rapporten som jag hoppades på igår, och som jag kommer att kommentera vid ett större seminarium om några veckor. Det finns även några ambitionsökningar som 10 Gripen, halvtidsmodifiering av en extra ubåt och uppgradering till modernt medelräckviddigt luftvärn hos de bägge luftvärnsbataljonerna. Men, dessa kostar också pengar. Detta innebär att den strukturella obalansen mellan uppgifter och resurser kommer att tillta i styrka med det förslag som ligger.

Det är naturligtvis ingen lätt uppgift att granska förslagets alla detaljer i medierna, men det är en stor besvikelse att man inte lyckades att samla sig till att fråga om finansieringen av beredningens förslag i perioden 2019-2024. Detta är mycket olyckligt, då det anges som sammanlagt c:a 25 Mdr SEK. Jag har därför låtit sammanställa en förenklad redovisning på bristerna i denna:

Bild1

Jag har utgått från det underlag som regeringen lämnade ut i samband med att partiledarna gjorde sitt försvarsutspel. Den som har något annat underlag får gärna visa det, för ingen skulle bli gladare än jag om det fanns ett bättre. För att förenkla det hela har jag tagit bort det faktum att tillförda pengar bara inflationssäkras från det år de förs till.

Summeringen av förslaget för åren 2019-2024 blir (2405+3265+4000+4395+5500+5545 MSEK) 25 170 MSEK. Från 2018 uppgår finansieringen till 1198 MSEK enl regeringens underlag. Men, 500 MSEK/år kommer från Försvarsmaktens internationella anslag. Dessutom tillkommer besparingsbetinget i form av ytterligare effektivisering av statsförvaltningen som uppgår till 101 MSEK/år för Försvarsmakten. Varje år finansieras alltså tillskottet med 601 MSEK från FM själv, totalt 3 606 MSEK i perioden 2019-2024. Det innebär att den egentliga förstärkningen av Försvarsmaktens anslag är 21 564 MSEK dessa år. Av dessa finansieras 3 582 MSEK ((1198-601) x 6).

17 982 MSEK är alltså inte redovisade i finansieringen. Regeringen skriver förvisso:

”Ytterligare finansieringsförslag bedöms behövas för perioden efter 2018.”

Men, det redovisas som sagt inte 2014 samtidigt som man svänger sig med stora tal. Så mycket för ”Krona för krona”.

Arma folk

Comments on this entry are closed.

 • Anonym

  Det är väldigt mycket prat om hur mycket pengar som skall skjutas till, väldigt lite prat om man kan använda de pengar man har på ett bättre sätt.

  Vad tycker ni som är insatta skulle det gå att få mer försvar för samma peng? Var försvinner det mest pengar i onödan i dag? Om ni fick fria tyglar hur skulle man få ut mest försvar för pengarna.

  • Per Blomquist

   Självklart skulle ett Folkförsvar över rikets mark- och sjöterritorium ge avsevärt mer effekt för samma peng. I ett sådant försvar finns alltid en beredskap och underlag för mobilisering.
   Insatsförsvarets utsatthet för angriparens första slag går inte att förneka. Någon av de sjutton generalerna borde tala om hur den stående arméns utgångsgruppering ska försvaras.
   Låt oss få en meningsfull debatt!

   • Claes Henrikson

    Per!
    Vad är ett folkförsvar? En återgång till allmän värnplikt? Eller Indelningsverket?
    Allmän (på riktigt) värnplikt blir inte billigare. Och är den inte allmän, hur kompenserar vi de som drar lasset och gör den?
    Det finns redan idag en plan för hur försvarsmaktens förband ska utgångsgruppera. Den är hemlig, men du kan säkert fråga dina kollegor.
    Och som vanligt glömmer du hemvärnet i ekvationen.

 • Anonym

  Poängen, om det finns någon, jag vill göra är att även om man kan tycka att man först borde se vilket försvar man behöver och sedan ändra budgeten efter det så är ju resurserna ändliga. Vi vill ju säkert ha kvar en fungerande skola och sjukvård och inte höja skatterna med 10-tals procent.

  Låt säga att man tar fram en plan för ett försvar som känns trovärdigt så gissar jag att det kommer bli så dyrt så att vi helt enkelt inte har råd trots ökade skatter. Så hur man än vänder och vrider på sig så känns det som att man måste börja på andra sidan och se hur man får ned kostnaderna.

 • Sven Hugosson

  Hade verkligen någon väntat sig ett klokare resultat från Försvarsberedningen? Försvaret är numera inte bara en budgetregulator (ty så är det fortfarande,uppenbarligen) utan också en politisk spelbricka. Som sagt: arma folk!

 • Mattias

  Är höjningarna av anslagen som det pratas om generellt i reala eller nominella termer?

  Vad skulle de betyda för försvarsanslagets storlek i andel av BNP om man räknar med en nominell BNP-tillväxt på 4-5%?

 • anders

  Gå till sidan positiva pengar samt Carina Agrells blogg för en förklaring på dagens ekonomiska situation.

 • Göran Frisk

  Tack Johan ! Man kan lura en människa hur länge som helst, man kan lura ett helt folk under kortare tid men man kan inte lura hela folket hur länge som helst ! Nu gäller fria kriget till lands , till sjöss på och under ytan och i luften inklusive cyberrymden !

 • FV-sergeanten

  En stilla fråga till er gedigna bloggskrivare, Wiseman och Skipper tänker jag också på:

  Hur kommer det sig att inte våra stora riksmedier plockar upp era beskrivningar och frågeställningar och ställer våra politiker till svars? DN, SVD, SR P1 Morgon och Studio Ett, SVT Aktuellt, Agenda, TV4 Nyheterna m.fl. Mejlar ni era inlägg direkt till redaktioner och försvarsreportrar?

  Det finns ju onekligen en hel djungel av komprometterande fakta som måste gå att knäcka dessa lögnhalsar med?! Fattar inte varför inte Hultqvist invände mot allt snack om 25 miljarder i Aktuellt ikväll, när han själv hackades ner för att inte S 900 miljoner hade en ”(allians-)rimlig finansiering” krona för krona. Kändes otäckt att höra vår högst ansvariga minister för Försvarsfrågor stå som någon kamrer och prata om att vi minsann inte ska lägga på några skatter (900 miljoner kr/år…) på småföretagare och förnybar energi m.m., det skulle ju slå hårt mot jobben! Siktar hon på att ta över finansen efter Borg när han blir statsminister (ja, inte nu i höst alltså…)?

  Tyvärr verkar de allra flesta av våra annars gedigna journalister sakna fördjupad research så fort försvars- och säkerhetspolitiken kommer på tal.

  Nej, nu lägger vi ner skiten och blir pacifister istället. Svensk samhällskultur och politik kan inte hantera försvars- och säkerhetsfrågor. Läs DI 14 maj, Bruce Ackner. Lika bra att bli miljöpartist.

 • Leif Isberg

  Kan vara på sin plats att påminna om gmj Claes Skoglunds konsekventa hållning att ständigt vara beredd på överraskningar. Det blir sällan som planering och analyser säger. Debatten idag verkar ta för givet att invasion och ockupation är närmast helt uteslutet. Var finns den mer nyanserade tankemodellen i dag? Existensförsvaret avskrivs som otidsenligt i olika debattkretsar till förmån för ett aningen diffust beskrivet ”insatsförsvar”. Ytterst är det i själva verket existensen som måste kunna säkras. Riket är stort och kvantitetsbehovet nämns sällan. Kvantitet kan också vara en kvalitet, särskilt när det verkligen gäller. Kan vi absorbera överraskningar ? Var finns genomtänkta alternativa diskussioner?