≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Bloggkollegorna Wiseman och Skipper analyserade i natt (!) Försvarsmaktens justerade retorik på ett förtjänstfullt sätt.

För oss som är intresserade av försvars- och säkerhetspolitik är Almedalen en höjdare med seminarier och nyheter. Vid sidan av SVT:s nyhet om socialdemokraternas ja till NATO:s snabbinsatsstyrka, så hade DN en artikel om hemvärnsbataljonen på Gotland i morse.

Hemvärnet övar i reportaget någon form av scenarie med ett fartyg som kommer till ön med människor som söker asyl. I just denna övning är det inte militärmaktens våldsutövande som står i centrum, utan mera organisations- och improvationsförmåga. Chefen för Gotlandsgruppen, den omtyckte överstelöjtnanten Hans Håkansson (en av hjältarna vid Caglavica 2004), jämför Gotlands situation med Tchad när det kommer till infrastruktur för militära operationer. Allt måste tas med. Här finns ingen förhandslagring utom ett dussintal stridsvagnar som det just nu inte finns förutsättningar att öva med.

Hemvärnsbataljonen, som tydligen räknar 454 medlemmar just nu, ska skapa förutsättningar för trupper från fastlandet att genomföra operationer här på ön. Hur dessa trupper ska transporteras över med mängder av materiel i händelse av en hotande konflikt i närområdet är oklart just nu. Först kring 2020 finns det ubåtsjakthelikoptrar, vilket innebär att det är en betydande risktagning att genomföra en överskeppning utan dessa i en sådan situation. Dessutom ska ju sedan hela ubåtsjaktsystemet med ytstridsfartyg och ubåtar, helikoptrar och minförband samövas innan ett sjöfartsskydd finns värt namnet.

Det som emellertid bekymrar överstelöjtnanten Håkansson mest är den tröga rekryteringen till förbandet. En uppfattning vi hört tidigare när det gäller så kallade utmaningar inom personalförsörjningens andra komponenter, vare sig det är officersrekrytering eller anställda soldater och sjömän.

Problemet för etablissemanget med dagens artikel är att den inte är filtrerad och att Hans Håkansson dessutom är en av de officerare som alltid försöker se just halvfulla glas. Så här verkar de halvfulla glasen se ut, när det gäller vår försvarsförmåga i utgångsläget på Gotland just nu.

Därmed lämnar jag ordet från studion till PR-avdelningarna.

……….

DN

Comments on this entry are closed.

  • Swedala

    Finns inga stridsvagnar på Gotland, har inte funnits sedan de sista Centurionerna togs bort år 2000. Däremot har man lyckats med att bygga ett förråd för stridsvagnar, sådär fem år efter försvarsproposition 2008 med formuleringen ”På Gotland förrådsställs stridsvagnar för ett stridsvagnskompani för att underlätta tidig tillgång till tung materiel.”
    Mer om detta och den utmärkte Hans Håkansson här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article16258122.ab