≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Igår överraskade finansminister Anders Borg alla genom att i en intervju ange att Sverige behöver skala upp sin försvarskapacitet substantiellt.

Det är ett besked som jag hälsar med glädje och tänker inte titta bakåt när detta nu är uttalat.

En substantiell uppskalning är något helt annat än den linje som gällde intill gårdagen.

Finansministern, vars förtroende hos allmänheten är stort, försöker nu ta sig förbi hela liftkön, där bland annat de egna försvarspolitikerna och Försvarsmakten har talat sig varma för den gamla modellen. Det är tydligt att statsrådet Borg försöker visa vem det är som bestämmer.

…………….

I somras skrev jag om finansministerns tolkning av Tolkien, där jag jämförde honom med Frodo (baserat på hans egna referenser till Fylke).

Min gissning är att det är utrikesministern som är Gandalf i dörren.

Carl Bildt, med sin erfarenhet som omfattar försvars- och säkerhetspolitik sedan 1980-talet, statsministerpost och sitt kontaktnät, har varit den i politiken som snabbast kunna överblicka konsekvenserna av det ryska agerandet med Urban Ahlin hack i häl.

Det är en efterlängtad kursändring för att få försvarspolitiken att balansera en aktiv utrikespolitik. Finansministern försökte igår givetvis lägga skulden hos Ryssland, landet är mer nationalistiskt och mer oberäkneligt än vad vi föreställt oss. Andra partier har faktiskt försökt att varna de nya moderaterna för möjliga följder av Rysslands förmågeökning.

Men, det är som sagt aldrig fel att ändra uppfattning och folkpartiledaren Jan Björklund har nu fått en stark vapendragare när det gäller vikten av att byta doktrin, sedan finansministern till och med talat om att vi kunde behöva resurser ur malpåsen.

Carl Bergqvist skrev tidigare idag om sina rekommendationer för att öka verksamheten i försvaret på kort sikt. Mycket tänkvärda och intelligenta ord. Senast jag skrev om Försvarsberedningens fortsatta arbete var jag inne på dessa tankegångar.

För att hjälpa Försvarsberedningen med tänkandet kring den långsiktiga utformningen och finansieringen av det nya försvaret, så skrev Oscar Jonsson och jag om Sveriges försvarsidé nyligen. Där opererade jag med antagandet att det att det inte skulle bli några avgörande förstärkningar av anslaget.

Nu när det blivit andra toner från Regeringen, så kommer här den trappa jag föreslog i Sälen för att målmedvetet utveckla större värnkraft och trovärdighet. En plan som inom nästa mandatperiod tar oss till 1,5 % av BNP likt de andra nordiska länderna. En substansiellt ökad försvarskapacitet i jämförelse med idag och en tydlig signal till svenska folket och omvärlden. Vid gynnsam omvärldsutveckling kan man sedan slå av på takten, så länge man också tar tillbaka indexeringen för försvarsmateriel.

Bild1

Alla anslagen utom 1.2 behöver höjas för att öka den sammanlagda systemeffekten. Den goda nyheten för Finansdepartementet är att hälften av pengarna går tillbaka till statskassan i form av inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och ibland teknikinvesteringar för lång sikt.

Den 9. april får vi ett första kvitto på hur allvarligt regeringen är beredda att satsa på kort sikt, och sedan kommer oppositionen med sina motioner.

Det i sin tur följs fem veckor senare av Försvarsberedningens rapport, där de långa linjerna läggs. Det är där ledamöterna var och en avkrävs ett ställningstagande som motsvarar deras förtroende och i samklang med deras samveten.

För som jag påmint förut att Sun Tzu skrev i sin första paragraf:

”The art of war is of vital importance to the State. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected.”

Comments on this entry are closed.

 • Björn

  9 april ett ödesmättat datum i norden.

 • Per

  Det stora hotet mot detta är en rödgrön regering efter valet där S måste kompromissa med MP för att kunna bilda regering. Skulle tro att S offrar mer pengar till FM för att komma till makten tillsammans med MP.

  Hoppas jag har fel!

 • Göran Frisk

  Jag delar allt vad som är skrivet av er . Låt mig dock trycka på ett par saker. Höj omedelbart beredskapen på Gotland. Börja samöva med de baltiska staterna om solidaritets klausulen utlöses. Putin marscherar fort och kan ställa oss inför fullbordade fakta om vi inte skärper oss nu !

 • ano

  Är ett krig i Ukraina något svårstartad får man nöja sig med tröstpriset – höjda anslag för särintresset? ;-D

  Underhållande annars med referenser till Tolkien. Man kan inte annat än älska tollCarln från Halmstad! :-DD Hans erfarenhet och kontaktnät från 1970-1980-talet är oumbärlig.

 • Per Tengblad

  Instämmer helt med Göran Frisk, den långsiktiga finansieringen och vidare utvecklingen av våra förmågor är naturligtvis viktigt. Men, det tar flera år att utveckla Ubåtar och andra nya system. Även om vi visat prov på snabbt agerande och resoluta tag i köpet av Black Hawk tar till och med köp av färdiga system som Patriot lång tid. Vi bör följaktligen höja trösklarna nu, med det vi har, som ett första steg. Att rullera existerande förband till Gotland blir då steg ett.

  Rullera betyder då ständig närvaro på reducerad bataljonsnivå. Luftvärn, stridsvagnskompani, pansar skytte eller amfibie kompani. Marin närvaro i Kappelshamn och två rotar JAS i Visby. Detta borde gå att organisera på mycket kort tid. Under organisationstiden kan man låta ett kompani från Karlsborg öva på ön.

  Mot bakgrund av Rysslands, strategiskt och taktiskt sätt, innovativa och snabba agerande är tid inte något vi kan räkna med. Ryssland har lyckats med att ta över Krim utan att världsopinionen ens är övertygad om att rysk militär agerat. Detta är en mycket stor framgång för rysk politisk och militär planering. Man sätter inte bara motståndaren utan hela världen i en position utan effektiva motmedel det finns bara symbolhandlingar eller en orimlig eskalering som opinionerna på hemmaplan kan acceptera.

  Slutsatsen blir att motsvarande effektiva metod med ”gatuhuliganism”, medborgargarden, Spetsnaz i civila eller o-märkta uniformer kan användas även i Estland, Lettland och Litauen, när aptiten i Ryssland ökar efter ytterligare framgångar i Ukraina.

  Det går att se ett scenario där Sovjets gränser återställs. Detta förutom några Kaukasiska republiker som det blir för rotigt att inlemma. Vitryssland är redan så strategiskt integrerat att Ryssland kan leva med denna skenbart separata stat utan att behöva flytta fram positionen.

  Den stora frågan blir i detta scenario, är NATO ett tillräckligt skydd för Baltikum. NATO innebär naturligtvis en oändligt mycket högre tröskel i Baltikum än något Sverige kan ordna för sig självt. Strategiskt överfall blir svårare, luftrummet bevakas effektivt, priset att stiga över tröskeln blir högt. Men med tanke på den bemanning som finns i Baltikum just nu och den tid det tar för NATO att komma till beslut är det inte otänkbart att ett handlingskraftigt Ryssland ändå kan tänkas ta risken.

  Att NATO skulle gå till fullskaligt krig för några miljoner balter är inte troligt , speciellt inte om territoriet redan är besatt, genom att den ”lokala ryska befolkningen, skyddar sina legitima intressen” och tar över statsapparaterna.

  Putin har haft en sådan framgång på Krim att denna måste räknas in som en accelerator vad gäller andra strategiska initiativ. Finns det en långsiktig plan att agera i Baltikum vore det logiska första steget att inringa genom att behärska Gotland och därmed kraftigt minska NATOs de facto möjlighet att hjälpa balterna.

  En ovillig hemmaopinion skulle mentalt se östersjöområdet som ett förlorat spel. Vem kan skilja på balt och ryss och övertagandet har skenbart skett genom folkresningar. Att sen ryssarna vill säkra gasleveranserna till Tyskland genom att hjälpa Sverige med Gotland det är väl inget att bråka om….

  Så vi kan inte vänta på Gripen NG och nya ubåtar. Vi måste snickra till en egen tröskel för Gotland och landet i övrigt, snabbt med det vi har och succesivt fylla på. Att någon på allvar skulle hjälpa oss på annat sätt än genom att sälja vapen är ytterst osannolikt. Har UD aldrig snakket med en nordman eller dansk för att inte tala om en fransman eller tysk?

  Per Tengblad

 • per

  En stor skillnad med den ryskspråkiga befolkningen i t.ex. Estland är de redan är medlemar i EU och ofta inte vill bli en del av Ryssland igen. De tycker att de har de bästa av två världar. Så det är skillnad mot Krim i det fallet.
  Hur vet jag detta? Jo I samtal men estniske vän.

 • Sven Hugosson

  Dessutom vill starka ryska ekonomiska intressen i Lettland absolut inte bli ”ryssar” igen. Då fördärvas deras goda affärer med Ryssland.

 • Per Tengblad

  Ja, låt oss hoppas att Putin och co låter sig övertygas av baltiska ryssars åsikter. Inte så säker på det när det gäller ett stort geo-politiskt spel. Det kan i och för sig vara viktigt för makteliten i Moskva att ha ett ekonomiskt andningshål genom Baltikum. Jag tror att den typen av egenintresse är viktigare än lyhördhet för lokala opinioner.

  Oaktat sannolikheten för att något otrevligt händer nära oss är det viktigt att höja våra trösklar. Att ha något så när kontroll över sitt öde kan vara viktigt även för ett land som lyckats vara fritt i så många hundra år.
  Per Tengblad

 • Javelin

  På temat Sun Tzu:
  ”Therefore the skillful leader subdues the enemy’s troops without any fighting; he captures their cities without laying siege to them; he overthrows their kingdom without lengthy operations in the field. ”

  För de som tycker putin är konstig eller oberäknelig. Fundera på raden ovan.
  Gillar inte det som sker men som sickan skulle säga. ”Planerat in i minsta detalj.”