‚Č° Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Jan Leijonhielm
Den ryska ledningen bestrider all inblandning. Foto: Shutterstock.com

Den ryska ledningen bestrider all inblandning. Foto: Shutterstock.com

Efter en vecka i London med bl a syftet att diskutera den senaste ryska utvecklingen med brittiska kolleger k√§nns det vid √•terkomsten som lugnet efter stormen. Engelsk press, radio och TV har under veckan n√§rmast dr√§nkts i en stormflod av uttalanden, intervjuer, samtal med specialister, diplomater och en v√§xande m√§ngd faktaprogram kring fallet Skripal. Effekten av en solidarisk omv√§rld och resulterande utvisningar av s√§llan sk√•dad omfattning har naturligtvis ocks√• sk√§nkt Theresa May m√•nga v√§lbeh√∂vliga politiska po√§ng.

Den ryska reaktionen, sådan den framgått av ryska media och uttalanden, har inte oväntat bestått i förnekande och diverse disparata förklaringar. Huvudtemat är att inga konkreta bevis framlagts och att tidigare påståenden om en fientlig russofobisk omvärld nu besannas. Några mer nyanserade ryska analytiker medger dock att Moskva har misslyckats med att försvara sig på ett rimligt sätt och inte förmått ge en trovärdig förklaring till bakgrunden.

Sannolikheten att ryska akt√∂rer ligger bakom attacken √§r sj√§lvfallet mycket h√∂g, den f√∂ljer ett sedan decennier v√§lk√§nt m√∂nster: Moskva har m√∂rdat eller f√∂rs√∂kt ta livet p√• avhoppare och ryska kritiker utomlands p√• olika s√§tt, allt ifr√•n ishacka till gift i olika former. Under efterkrigstiden inleddes raden av attacker med mordet p√• Stepan Bandera i Munchen 1959. Bandera m√∂rdades med cyankaliumgas som applicerades genom att en kapsel avlossades fr√•n en hoprullad tidning, en enkel och effektiv metod och sv√•rt att sp√•ra f√∂r√∂varen. √Ąven tallium har anv√§nts, liksom ricin och strontium.¬† I det senaste fallet, d√§r f d FSB-agenten Alexander Litvinovskij 2006 m√∂rdades med polonium, anv√§ndes en substans som tack vare ett radioaktivt sp√•r var l√§ttare att f√∂lja. En engelsk domstol kunde d√§rf√∂r konstatera att Litvinovskij m√∂rdats av tv√• tidigare kolleger under en testund i London. Moskva bl√•nekade, vilket knappast styrker deras aktuella dementier. Ryska emigranter av olika slag lever farligt i England, m√•nga har d√∂tt p√• ovanligt s√§tt eller beg√•tt p√•st√•dda sj√§lvmord. F√∂r √∂gonblicket unders√∂ker man 14 misst√§nkta fall, d√§ribland oppositionspolitikern Berezovskij.

Fr√•n rysk sida har h√§vdats att man aldrig tillverkat eller innehar det aktuella giftet, novitjok. P√• samma s√§tt f√∂rnekade man l√∂gnaktigt t ex utvecklingen av biologiska stridsmedel under sovjeteran eller vissa kemvapen. P√•st√•endet f√∂refaller l√§tt genomsk√•dat, eftersom flera av deltagarna i utvecklingen av substansen under 1970-talet tr√§tt fram, bl a en person vid namn Mirzajanov som tidigt hoppade av till USA och kunde ge detaljerad information. Genom underr√§ttelsesamarbetet har England f√•tt kunskapen p√• ett tidigt stadium, vilket gjorde att man relativt snabbt kunde identifiera giftet. Det ryska p√•st√•endet att flera l√§nder innehar novitjok beh√∂ver dock inte vara felaktigt, f√∂r att hitta motmedel kan man ibland tvingas producera sm√• m√§ngder av √§mnet i fr√•ga. Ett recept finns ocks√• p√• n√§tet, men tillverkning kr√§ver en avancerad produktionsf√∂rm√•ga.¬† Att n√•got av de utpekade l√§nderna skulle anv√§nda novitjok f√∂r att f√∂rgifta en rysk f d GRU-√∂verste faller dock p√• sin egen orimlighet. Likas√• att n√•gon rysk grupp skulle ha nytta av att misskreditera Ryssland p√• detta s√§tt. H√§mndlystna och okontrollerbara grupperingar inom GRU eller FSB √§r kanske inte helt ot√§nkbara, men √•tkomst och hanteringsproblematiken st√§ller stora fr√•getecken. I Moskva, d√§r man kan f√• st√∂d f√∂r i stort sett vilken krystad f√∂rklaring som helst, anser m√•nga sj√§lvklart att det √§r en v√§stlig konspiration f√∂r att sv√§rta ned Ryssland.

Man kan i sammanhanget st√§lla sig den ber√§ttigade fr√•gan: varf√∂r anv√§nder sig Moskva av ett s√• utpekande gift? Svaret vad g√§ller t ex polonium kan vara att man felbed√∂mde sp√•rbarheten, vilket dock inte √§r sannolikt. I fallet Kriplak m√•ste man ha vetat att det kunde identifieras. Det logiska svaret blir d√• att man helt enkelt inte bryr sig. Giftet kan f√∂rmodligen sp√•ras till personer som hanterat det, men som inte l√§ngre finns i landet. Budskapet √§r s√•lunda att vi aldrig gl√∂mmer eller f√∂rl√•ter och ingen f√∂rr√§dare g√•r s√§ker. Putin bekr√§ftade f √∂ √∂ppet att han aldrig t√§nker f√∂rl√•ta f√∂rr√§deri i en intervju f√∂r en tid sedan. S√§mre relationer med m√•llandet ing√•r i kalkylen, de blev vad g√§ller t ex Litvinenko klart hanterbara. D√§remot hade man nog inte r√§knat med den internationella uppslutningen bakom England och konsekvenserna av denna, framf√∂r allt inte den massiva uppslutningen fr√•n Washington.

Man kan se den ryska attityden som en spegelbild av den numera lagstadgade r√§tten att skydda, ryssars, ja t o m rysspr√•kigas s√§kerhet, varhelst de befinner sig i v√§rlden. Man har s√•ledes sj√§lvsv√•ldigt tagit r√§tten att intervenera p√• valfritt s√§tt i andra l√§nder. Att inte omv√§rlden protesterade n√§r lagen – som bryter mot ett antal internationella konventioner och avtal – antogs i duman √§r h√§pnadsv√§ckande och gav d√§rmed en mycket farlig signal.

Hur utvecklingen kan se ut √§r naturligtvis sv√•rt att bed√∂ma, den kan s√•v√§l eskalera som bibeh√•llas p√• nuvarande niv√• en tid. I skrivande stund ligger far och dotter fortfarande medvetsl√∂sa. Om de avlider torde det f√∂rsta alternativet g√§lla. Hade den engelska polis som drabbades d√∂tt, hade situationen enligt m√•nga bed√∂mare eskalerat mycket snabbt, troligen hade d√• en stor m√§ngd ryssar utvisats och tillg√•ngar frysts i England. Det √§r sannolikt ocks√• s√•, vilket har f√∂respr√•kats fr√•n bl a den brittiske f√∂rsvarsministern att man kommer att fokusera p√• Putinv√§nligt kapital och dess √§gare, detta sl√•r, anser man, mot Putin som beskyddare. Fr√•n amerikanskt h√•ll har n√§mnts m√∂jligheten att avsl√∂ja vad man vet om Putin och hans familjs tillg√•ngar, t ex d√∂ttrarnas banktillgodohavanden i Lettland eller Putins fastigheter i Paris och p√• andra st√§llen. Rysk ekonomi, i stort behov av utl√§ndska investeringar riskerar √•nyo en stagnationsperiod.

Sammanfattningsvis har man nu nått den situation som vissa ryska politiker hävdat man är fullt beredd att ta РRyssland mot alla. Man är hur som helst fast i sin egen retorik och att backa ter sig närmast omöjligt. Moskva har avslutat perioden av brinkmanship och tagit steget ut i det okända, omvärlden har slutit sig samman och horisonten mörknar. Vägen tillbaka blir sannolikt lång och mödosam.

 
F√∂rfattaren √§r f d byr√•chef och ledamot av KKrVA.

Comments on this entry are closed.