Akademien har överlämnat ett yttrande över regeringens utredning om civilt försvar (betänkandet Struktur för ökad motståndskraft SOU 2021:25). Det har utarbetats av en arbetsgrupp inom avdelning V. Läs yttrandet »

eller ladda ned via pdf-ikonen nedan.