Ledamoten Lars Wedin har nu publicerat en ny bok: Strategic Thoughts and Other Delusions, 350 sidor. Den innehåller hans bästa och fortfarande relevanta artiklar sedan den första 1976 t o m 2022. Boken består av fem delar: early writings, strategic theory, general strategy, maritime and naval strategy samt en avslutande betraktelse över fenomenet strategi.

Förordet är skrivet av Vice Amiral David Ben-Bashat, tidigare israelisk marinchef. 

Boken ges ut av Amazon och kostar drygt 300 kronor. Länk